W Muzeum Przyrodniczym Świętokrzyskiego Parku Narodowego na Świętym Krzyżu została otwarta nowa wystawa. Wystawa stanowi niezwykły spektakl światła, dźwięku i odgłosów przyrody w oparciu o multimedialne urządzenia, dioramy, zdjęcia, modele.

Muzeum Przyrodnicze Świętokrzyskiego Parku Narodowego na Świętym Krzyżu
Św. Krzyż 1; 26-004 Bieliny
Tel. 41 31 77 087; 695 550 663
http://www.swietokrzyskipn.org.pl/edukacja/muzeum/http://www.swietokrzyskipn.org.pl/edukacja/muzeum/

Zwiedzanie rozpoczyna się od sali w której możemy obejrzeć makietę współczesnego krajobrazu terenu Parku i jego okolic, oraz makietę przedstawiającą pierwotny krajobraz, zanim człowiek zaczął przekształcać teren. Tutaj obejrzymy też film o historii, powstaniu, głównych zadaniach i walorach Świętokrzyskiego Paku Narodowego. Następnie w formie dioram przestawiono działalność człowieka na tym terenie począwszy od starożytnego hutnictwa żelaza, osadnictwa, poprzez hutnictwo szkła i gospodarkę leśną. Część poświęcona działalność człowieka i związanym z tym przekształcaniem terenu, kończy ekspozycja omawiająca rozwój idei ochrony przyrody na tym obszarze oraz działania zmierzające do utworzenia w 1950 Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

W kolejnej sali zapoznajemy się z geologicznymi i paleontologicznymi dziejami Gór Świętokrzyskich począwszy od paleozoiku, poprzez mezozoik i kenozoik. Poszczególne okresy prezentowane są w formie podświetlonych plansz, modeli wymarłych zwierząt, ich skamieniałości oraz śladów utrwalonych w skałach.

W dalszej części wystawy wędrujemy przez ekosystemy leśne Świętokrzyskiego Parku Narodowego, gdzie możemy zobaczyć zwierzęta, rośliny i grzyby żyjące w jodłowym borze mieszanym zwanym jedliną polską, buczynie, borze sosnowym. Wybierzemy się również na gołoborze z zarastającym je pionierskim lasem – jarzębiną świętokrzyską oraz na Górę Chełmową, gdzie zapoznamy się z życiem mrówek.

W następnych salach przybliżony zostanie niewidoczny, ale niezwykle bogaty i ważny przyrodniczo świat organizmów żyjących w martwym, rozkładającym się drewnie. Martwe drewno to niezbędny element naturalnej puszczy. Jest ono domem, schronieniem, miejscem życia dla wielu zwierząt, roślin i grzybów. Jest również elementem glebotwórczym, wodochronnym, zapobiegającym erozji, ostoją różnorodności biologicznej. Bez martwego drewna nie ma prawdziwej puszczy.

W dalszej części wystawy zwiedzający mogą zapoznać się z bogactwem przyrody Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Przedstawione to zostało w formie ekspozycji omawiającej osobliwości przyrody w Świętokrzyskim Parku Narodowy, różnorodność form w przyrodzie, świat organizmów żyjących pod powierzchnia gleby oraz przyrodę pod lupą. Możemy tutaj obejrzeć różnorodność elementów przyrody pod względem formy, wielkości, funkcji, jakie pełnią w środowisku.

Muzeum mieści się w zabytkowym budynku, będącym częścią kompleksu zabudowań klasztornych dawnego opactwa benedyktynów. Wchodząc na Święty Krzyż od strony wsi Huta Szklana możemy już z daleka podziwiać okazałą fasadę budynku Muzeum. Wybudowano go w latach 1685-1701 jako najnowsze, zachodnie skrzydło klasztoru.

W pierwszych latach po zakończeniu II wojny światowej budynek, który przez poprzednie blisko 100 lat pełnił funkcję więzienia, znajdował się w bardzo złym stanie. Przez krótki czas pełnił on funkcję schroniska PTTK. Następnie obiekt przeszedł pod zarząd Lasów Państwowych, a w 1950 roku Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Niezwłocznie też rozpoczęto remont. W 1972 roku placówka otworzyła swe podwoje dla turystów pragnących poznać bliżej walory ŚPN, oraz całego regionu Gór Świętokrzyskich. W roku 2009 rozpoczęto rozmontowywanie starej wystawy i przystąpiono do realizacji nowoczesnej multimedialnej ekspozycji przyrodniczej. Prace zakończono w listopadzie 2010 roku. Od 1 grudnia 2010 roku wystawa została otwarta dla zwiedzających. Prace remontowe, adaptacyjne oraz plastyczne wykonano dzięki dotacjom z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Informacje praktyczne:

Opłata za wstęp do Muzeum Przyrodniczego: 

 • bilet normalny 8, 00 zł. od osoby,
 • bilet ulgowy 4,00 zł. od osoby,

Bilety ulgowe przysługują:

 • młodzieży szkolnej i studentom,
 • emerytom i rencistom,
 • osobom niepełnosprawnym,

 Z opłat są zwolnione osoby posiadające zgodę Dyrektora Parku oraz dzieci do lat siedmiu.

Muzeum jest otwarte w godzinach:

 • od godziny 800 do 1600 w okresie od 1 listopada do 31 marca,
 • od godziny 900 do 1700 w okresie od 1 kwietnia do 31 października,
 • Muzeum nieczynne jest w poniedziałki, w dniach 1 listopada, 25 grudnia, 1 stycznia oraz w pierwszy dzień świąt Wielkanocy,
 • Grupy zwiedzające Muzeum nie powinny być większe niż 25 osób, wpuszczane do muzeum co 20 minut.
 • Ostatnia grupa jest wpuszczana na godzinę przed zamknięciem Muzeum.
 • Władze Parku proszą o wcześniejsze rezerwowanie terminów zwiedzania.

 źródło: http://www.swietokrzyskipn.org.pl/edukacja/muzeum/http://www.swietokrzyskipn.org.pl/edukacja/muzeum/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię