Czy karton po soku wrzucić do kosza na papier, ponieważ jest z niego zrobiony, czy do plastiku, gdyż jego wnętrze jest wyłożone folią? Na te i inne pytania odpowiada Ministerstwo Środowiska, rozpoczynając kampanię poświęconą właściwemu postępowaniu ze śmieciami.

Spoty telewizyjne, radiowe i strona www.naszesmieci.pl prezentują proste porady, jak dbać o swoje otoczenie i jednocześnie informują, że od 1 lipca 2013 roku ci, którzy segregują śmieci, będą płacili za ich wywóz mniej od tych, którzy nie segregują.

Zaczynamy nowoczesne zarządzanie odpadami i po raz pierwszy mamy realną szansę na czystą Polskę. Gminy już przygotowują się do zmian, które dla nas, najpóźniej do połowy 2013 roku, będą oznaczać odbiór wszystkich śmieci za jedną stawkę i obowiązkowo niższe rachunki za odpady posegregowane. – mówi Marcin Korolec, minister środowiska. Każdy z nas codziennym zachowaniem wpływa na swoje otoczenie. Jeśli palimy śmieci w domowym piecu, to musimy wiedzieć, że zatruwamy środowisko, ale też zdrowie nas samych i naszych dzieci, gdyż narażamy nasze rodziny na wdychanie trujących substancji. Stąd potrzeba kampanii edukacyjnej na ten temat.

Z badań statystycznych wynika, że spośród problemów ekologicznych Polacy najbardziej boją się: zanieczyszczenia powietrza (aż 54% z nas), problemu śmieci (53%) i zanieczyszczenia wód (53%). Śmieci są dla nas takim utrapieniem, że zgadzamy się nawet na bardziej rygorystyczne przepisy czy ostrzejsze kary za wyrzucanie ich w niedozwolone miejsca. Jednocześnie tylko 45% Polaków deklaruje, że odpady segreguje regularnie, a 17%, że robi to sporadycznie. Do większej aktywności w tym obszarze zachęciłyby nas bardziej powszechna dostępność pojemników do segregacji oraz akcje edukacyjno-informacyjne pokazujące, jak segregować we właściwy sposób.

• 45% Polaków deklaruje, że śmieci segreguje regularnie, a 17%, że robi to sporadycznie. 5% Polaków pali śmieci w domu, 1% samodzielnie wywozi je na składowisko.

• 64% respondentów stwierdziło, że ludzie nie segregują śmieci, bo nie wierzą, że trafią one do recyklingu. 71% wskazało na brak odpowiedniej infrastruktury zapewnianej przez spółdzielnie, wspólnoty czy gminy.

• Respondenci deklarują także, że brakuje im praktycznych informacji dotyczących sortowania śmieci i gospodarowania odpadami (72%).

• 84% osób twierdzi, że sortowanie śmieci powinno być obowiązkowe, a 94% uważa, że ich wywożenie w niedozwolone miejsca powinno być karane surowiej niż dotychczas.

Kampania telewizyjna rozpocznie się w najbliższy poniedziałek, 13 sierpnia, i potrwa do połowy października. Tydzień później (20 sierpnia) ruszy kampania radiowa uzupełniająca działania telewizyjne. Spoty reklamowe będą emitowane w telewizji w sierpniu i wrześniu br. Dodatkowym wzmocnieniem będzie kampania radiowa. W krótkich filmikach pragniemy zwrócić uwagę odbiorcy na trzy bardzo ważne problemy: nielegalne pozbywanie się odpadów, palenie śmieci w paleniskach domowych oraz kupowanie zbędnych produktów i marnotrawienie żywności, a także wskazujemy konsekwencje takich działań dla zdrowia i środowiska. – powiedziała Karolina Kulicka.

Co się zmieni po wejściu w życie nowej ustawy?

http://naszesmieci.mos.gov.pl/2-co-sie-zmieni

Finansowanie gospodarki odpadami

Obok zmian prawnych, resort środowiska również dofinansowuje projekty modernizacji systemu gospodarowania odpadami w Polsce. Szczególną rolę w tym zakresie odgrywa Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, z którego działania 2.1 dofinansowywana jest budowa:

• punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w szczególności odpadów niebezpiecznych,

• składowisk (wyłącznie jako element regionalnego zakładu zagospodarowania odpadów),

• instalacji umożliwiających przygotowanie odpadów do procesów odzysku,

• instalacji do odzysku, w tym recyklingu poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych lub odpadów powstałych w wyniku ich przetwarzania,

• instalacji do termicznego przekształcania odpadów komunalnych z odzyskiem energii,

• instalacji do unieszkodliwiania odpadów komunalnych w procesach innych niż składowanie.

Liczba obecnie realizowanych projektów: 33. Łączna wartość realizowanych przedsięwzięć: 6 930 mln zł, a łączna kwota dofinansowania ze środków UE: 3 150 mln zł

Rozwój nowoczesnego systemu gospodarowania odpadami jest również dofinansowywany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który w 2012 r. przekazał 165 mln zł dotacji i 170 mln zł pożyczek m.in. na:

• rozwój systemów służących zagospodarowywaniu odpadów komunalnych,

• rozwój selektywnej zbiórki odpadów,

• opracowanie wojewódzkich planów gospodarki odpadami lub ich aktualizacji,

• zamykanie i rekultywację składowisk odpadów komunalnych,

• rozwój systemów gospodarowania odpadami innymi niż komunalne, w szczególności niebezpiecznymi,

• usuwanie wyrobów zawierających azbest,

• międzynarodowe przemieszczanie odpadów,

• demontaż pojazdów wycofanych z eksploatacji,

• zbierania porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji,

• działania inwestycyjne w zakresie demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz gospodarowanie odpadami powstałymi w wyniku demontażu pojazdów,

• rekultywację terenów zdegradowanych i likwidację źródeł szczególnie negatywnego oddziaływania na środowisko.

źródło: www.naszesmieci.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię