Centrum Edukacji Ekologicznej Spółki ?Wodociągi Słupsk? zaprasza uczniów szkół gimnazjalnych powiatu słupskiego do udziału w VI edycji Konkursu Ekologicznego ?Podaj Wodzie Pomocną Dłoń?, którego finał odbędzie się 21 października 2010 roku o godz. 10.

W konkursie mogą wziąć udział zespoły 4-osobowe zgłoszone przez opiekuna na załączonej karcie zgłoszeniowej do 17 września br.

W konkursie nie mogą uczestniczyć laureaci (1,2,3 miejsce) poprzednich edycji.

Karty należy przesłać na adres:

„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o.
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW
ul. Sportowa 73, 76-200 Słupsk
 z dopiskiem KONKURS EKOLOGICZNY 

Zadania zespołów szkolnych:
1. Praca plastyczna-plakat związany z tematem przewodnim konkursu (format minimum A2)                 
2. Praca badawcza przedstawiona w formie pisemnej oraz  na nośniku, tematyka pracy badawczej związana z tematem konkursu
Plakaty i prace badawcze należy złożyć w siedzibie firmy „Wodociągi Słupsk” w Dziale Obsługi Klienta (portiernia) lub bezpośrednio w CEE przy Oczyszczalni  Ścieków w Słupsku  ul. Sportowa 73  do dnia 15 października br. piatek).
3. Prezentacja prac badawczych ( forma dowolna) podczas finału konkursu czas    do 15 min.- 21października o godzinie 1000 w CEE w Słupsk.
4.Uczestnictwo w Quizie ekologicznym z elementami gospodarki wodno-ściekowej i odpadowej

Spotkanie konsultacyjne dla uczestników konkursu z opiekunami odbędzie się 23 września o godzinie 12 00 w Centrum Edukacji Ekologicznej przy Oczyszczalni ścieków  ul. Sportowa 73.

O wynikach konkursu zdecyduje powołane jury na podstawie uzyskanej punktacji , szkoły otrzymają  nagrody  o wartości :
I miejsce-800zł
II miejsce-600zł
III miejsce-400zł

Ponadto  laureaci uczestniczyć będą w  wycieczce zorganizowanej przez CEE , a wszyscy uczestnicy konkursu będą nagrodzeni drobnymi upominkami.

Wszelkie informacje na temat konkursu pod numerem  telefonu 59- 84-292-29 wew. 42 pani Danuta Makowelska.

Źródło: Centrum Edukacji Ekologicznej – Wodociągi Słupsk

 

Jednym z zadań jest praca badawcza. / Fot. www.sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię