Bezpieczeństwo zdrowotne, medycyna naturalna, farmacja i farmakognozja, różnorodność biologiczna, gaz – a przyszłość energetyki, rok Fryderyka Chopina, poezja siedleckich twórców, kultura tatarska, skuteczność w treningu sportowym, a przede wszystkim ŚWIATŁO!!! Te zagadnienia zdominują tegoroczny Festiwal Nauki i Sztuki w Siedlcach

Świętowanie nauki rozpocznie sie w czwartek, 21 października od II edycji Uniwersytetu Dziecięcego. Tematy przygotowane dla najmłodszych uczestników Festiwalu, z okazji Roku Chopinowskiego, będą dotyczyły muzyki i muzykologii. Będzie okazja, aby posłuchać utworów Fryderyka Chopina w wykonaniu „młodych talentów”, zgłoszonych przez szkoły muzyczne, a także przez rodziców bądź opiekunów. Organizatorzy bardzo liczą na takie zgłoszenia, nie później niż do 10 września.

W pierwszym festiwalowym dniu, także w godzinach przedpołudniowych, rozpocznie się konferencja nt. Bezpieczeństwo zdrowotne obywateli w Polsce, przygotowana przez Transdyscyplinarne Centrum Badania Problemów Bezpieczeństwa im. Prof. Kazimierza Bogdańskiego. W konferencji, otwartej dla wszystkich chętnych, udział wezmą autorytety w zakresie nauk medycznych oraz praktycy z instytucji finansujących służbę zdrowia i różnych zakładów świadczących usługi medyczne. Dyskusja będzie się toczyła wokół problemów stanu zdrowia społeczeństwa polskiego i jego zmian w ostatnich kilku dekadach oraz środowiskowych, organizacyjnych i materialnych uwarunkowań bezpieczeństwa zdrowotnego Polaków. 

Festiwalowy czwartek zakończy tematyką, która powinna zainteresować każdego „konsumenta energii”. Wspólnie z Mazowiecką Spółką Gazowniczą organizatorzy zapraszają na wykłady o historii i przyszłości energetyki w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem gazu, jako źródła i nośnika energii. Wykładom będzie towarzyszyła prezentacja, a może także wystawa, przygotowana przez Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce.

W piątek, 22 października odbędą się wydarzenia związane z biologiczną różnorodnością. Organizatorzy chcieliby w ten sposób poprzeć tegoroczną inicjatywę ONZ i uświadomić wszystkim, w jak szybkim tempie zanika różnorodność w przyrodzie. Prelegnci zajmą się dokonać genetycznym podłożem różnorodności i różnorodnością mikroorganizmów. Wykłady będą uzupełnione ćwiczeniami z zastosowaniem nowoczesnego sprzętu mikroskopowego z firmy Delta Optical.

W sobotę i w niedzielę 23 i 24 października można będzie posłuchać wykładów, a także uczestniczyć w pokazach i ćwiczeniach zorganizowanych w bloku tematycznym "Więcej światła!!!". To ciekawe spotkania z fizykami, chemikami, biologami, lekarzami, technologami, psychologami i in. a wszystko to ze wspólnym mianownikiem "światło". Udział w tej części festiwalu zapowiedzieli młodzi pasjonaci nauki – studenci fizyki z Uniwersytetu Warszawskiego, z kilkoma bardzo ciekawymi prezentacjami. Nowe, ciekawe i oryginalne eksperymenty związane ze światłem będą mogli zaprezentować uczniowie i ich nauczyciele.  Zajęcia w sobotę skończą się późnym wieczorem obserwacjami jesiennego nieba ozdobionego milionami gwiazd emitujących światło docierające do nas przez całe lata świetlne.

Przed południem w sobotę zostanie przybliona festiwalowej publiczności kultura tatarska. Odbędą się wykłady, ale także degustacja potraw i co najciekawsze pokazy łucznicze. To dla uczczenia 600-tnej rocznicy bitwy pod Grunwaldem, w której Tatarzy brali także udział i to po naszej stronie.

 Niedziela 24 października będzie jak zwykle biała, czyli medyczna. Hasłowo można podać, że zajmiemy się farmakognozją, farmacją, medycyną naturalną i ziołolecznictwem.

Jak co roku bywało, w czasie trwania festiwalu Siedlecki Towarzystwo Naukowe wręczy Nagrody Złotego Jacka, a społecznicy działający w dziedzinie ochrony przyrody zostaną uhonorowani Medalem Mazowieckiej Niezapominajki. Wręczono także wiele nagród w czterech festiwalowych konkursach. Po raz pierwszy w historii festiwalu, w Akademickiej Galerii Fotografii, zorganizowana zostanie wystawa holenderskich twórców, studentów Fotoacademii z Amsterdamu zatytułowaną Fiat Lux.

Źródło: www.festiwal.ap.siedlce.pl

 

Podczas Festiwalu zostaną zaprezentowane również prelekcje adresowane do najmłodszych. / Fot. www.festiwal.ap.siedlce.pl

Młodzi naukowcy zapoznają się m.in. z zagadnieniem genetycznego podłoża różnorodności i różnorodnością mikroorganizmów. / Fot. www.festiwal.ap.siedlce.pl

Nowością jest to, że do festiwalowej współpracy organizatorzy zapraszają nauczycieli i uczniów z różnych szkół. / Fot. www.festiwal.ap.siedlce.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię