Projekt „Szkolne i przedszkolne projekty recyklingowe” jest największym, ogólnopolskim programem Fundacji RECAL, prowadzonym od 1996 roku. W oparciu o specjalne zestawy materiałów edukacyjnych dla przedszkoli, szkół i gimnazjów, koordynatorzy realizują ze swoimi podopiecznymi różne działania ekologiczne związane z recyklingiem puszki aluminiowej.

Fundacja RECAL stale wzbogaca program: w 2009 roku ogłoszono konkurs „Mój recykling alu-puszki” (na krótkie filmy wideo). Przeprowadzony w 2010 roku konkurs plastyczny „Sport Chroni Środowisko” pozwolił na zamieszczenie zwycięskiej pracy na limitowanej serii puszek skarbonek. Natomiast w 2011 roku Fundacja zrealizowała konkurs „Aluminiowa strona recyklingu”, w ramach którego grupy uczniów przygotowały własne strony internetowe na temat recyklingu.
 
Tegoroczna XVI edycja „Szkolnych i przedszkolnych projektów recyklingowych” włącza sport amatorski do edukacji recyklingowej. Właśnie te działania będą punktowane najwyżej w raportach końcowych nadsyłanych przez placówki edukacyjne na koniec roku szkolnego (25.05.2012).
 
Dodatkowym wsparciem ze strony Fundacji RECAL jest możliwość przekazania drobnych nagród w trakcie trwania roku szkolnego (czyli przed terminem nadsyłania wspomnianych raportów końcowych). Należy tylko przed podjęciem działań wysłać na adres [email protected] krótki opis działań obejmujących sport i recykling. Zgłaszać można np. rozgrywki międzyszkolne lub działania angażujące większą grupę uczniów placówki (np. sekcje sportowe, klasy). Po podjęciu pozytywnej decyzji o wsparciu, nagrody zostaną przesłane do placówki. Ze względu na to, że do końca roku szkolnego został jeden semestr należy jak najszybciej zgłosić się do Fundacji RECAL. 
 
Źródłem inspiracji dla zainteresowanych może być publikacja „Sport i środowisko – najlepsze praktyki” wydana w 2011 roku przez Fundację RECAL przy współpracy Światowej Organizacji Sportu dla Wszystkich TAFISA oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki. Elektroniczna wersja publikacji znajduje się tutaj.
 
Osobą udzielającą dodatkowych informacji jest p. Artur Łobocki, tel. kom. 605 591 865, [email protected].

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię