Wakacyjny sezon w pełni ? niemal każdy korzysta z kąpieli w rzece, jeziorze czy zalewie. Skąd wiemy, że uciekając przed upałem do wody nie trafimy na ścieki z pobliskiej fabryki? Ministerstwo Środowiska proponuje: sprawdź czy woda jest bezpieczna dla twojego zdrowia i skąd pochodzi ? na podstawie jej dokładnego profilu, który sporządzi organizator kąpieliska. Nowe przepisy mają wejść w życie już w 2011 r.

Skutek: bezpieczeństwo, świadomość czystości wody i przyciąganie turystów naprawdę czystymi kąpieliskami z klasyfikacją: doskonałe!

Być może to już ostatni sezon, kiedy przed wskoczeniem do wody zadajemy sobie pytania: gdzie najłatwiej sprawdzić czy woda, w której zażywamy kojących kąpieli w upalne lato jest czysta? Czy kąpiel w niej nie grozi naszemu zdrowiu? Najpóźniej do końca 2011 r. zgodnie z dyrektywą unijną na to pytanie odpowiedzą nam samorządy – istniejące dotąd dane zostaną zebrane i uporządkowane w jednym „profilu” wody, łatwo dostępnym dla zainteresowanych.

Ministerstwo Środowiska zakończyło właśnie konsultacje nowego rozporządzenia, które wyda wspólnie z Ministerstwem Zdrowia. Da ono z jednej strony informacje o wodzie w kąpielisku, z drugiej ułatwi promocję naprawdę czystych kąpielisk. Dla każdego kąpieliska jego organizatorzy przygotowywać będą tzw. profil wody, czyli podstawowe informacje o jej jakości i tym, czy kąpiel nie zagraża naszemu zdrowiu. Ale także o technicznym i higienicznym stanie całego kąpieliska, na jakiej wysokosci n.p.m. się znajduje, jaka zlewnie ma rzeka, na której jest zlokalizowane, czy w okolicy jest dużo ptaków, czy są lasy itp.

Dokładny opis jakości wody będzie uwzględniał między innymi sprawdzenie i ocenę przyczyn zanieczyszczeń, które mogłyby mieć niekorzystny wpływ na zdrowie kąpiących się: czy woda zawiera zanieczyszczenia z oczyszczalni ścieków komunalnych czy przemysłowych czy wód deszczowych z systemu kanalizacji, spływy powierzchniowe z pól uprawnych czy zanieczyszczenia ze statków lub łodzi. Dokładnie sprawdzone będą także zakwity glonów spowodowane cyjanobakteriami i możliwości rozmnożenia makroalg i fitoplanktonu – odpowiedzialnych za potencjalne zagrożenie zdrowia dzieci czy alergie u dorosłych.

Profil wody to nowy „ekologiczny certyfikat”. Ta zmiana umożliwi turystom podejmowanie świadomych decyzji o korzystaniu z kąpielisk i wyborze miejsc do spędzania wolnego czasu i urlopów. Samorządom, które dbają o infrastrukturę turystyczną pomoże przyciągnąć do siebie nowych turystów, którzy będą chcieli wypoczywać nad czystą wodą. Dobry profil wody można wykorzystać w promocji czystych kąpielisk. To przykład dbania o środowisko dla zdrowia ludzi i dla korzyści gmin czy przedsiębiorców prowadzących kąpieliska – podkreśla prof. Andrzej Kraszewski, minister środowiska.

Profile wód w kąpieliskach zawierać będą m.in. opis cech fizycznych, geograficznych i hydrologicznych, nie tylko wody w kąpielisku, ale również wód powierzchniowych wokół lub powyżej kąpieliska dla rzek.

Profil wody zgodnie z nowym prawem sporządzać będzie organizator kąpieliska, zazwyczaj władze samorządowe, na podstawie danych uzyskanych m.in. od. organów Inspekcji Ochrony Środowiska, Państwowej Inspekcji Sanitarnej i regionalnych zarządów gospodarki wodnej. Dane, które dotąd były rozproszone w kilku miejscach, teraz zostaną zebrane i podsumowane dla każdego kąpieliska.

Tak sporządzony profil wody w kąpielisku będzie dostępny w wersji elektronicznej w postaci pliku .doc lub .pdf oraz w formie szczegółowych map. Na podstawie klasyfikacji wody w kąpielisku: „dobrej”, „dostatecznej” albo „niedostatecznej” odpowiednio często trzeba będzie dokonywać aktualizacji danego profilu – najczęściej, bo co 2 lata, dla kąpielisk z cenzurką: „niedostateczne”. Niezależnie od wyników klasyfikacji wód, profile wody w kąpielisku aktualizowane będą przed rozpoczęciem następnego sezonu, jeśli były tam prowadzone istotne prace budowlane lub zaszły zmiany w infrastrukturze kąpieliska albo jego sąsiedztwie.

Źródło: Ministerstwo Środowiska

Już za rok przed kąpielą, będzie można szybko sprawdzić stopień czystości wody. / Fot. Horton Group, www.sxc.u

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię