fot. Marek Glad

Ośrodek działa w Nadleśnictwie Białowieża, w Leśnym Kompleksie Promocyjnym Puszcza Białowieska na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku. Został utworzony w 1998 roku. Realizowany program edukacyjny obejmuje m.in. tematykę z zakresu ochrony przyrody i środowiska, historii leśnictwa, hodowli, ochrony i użytkowania lasu, środowiska geograficznego i kulturotwórczej roli lasu.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku
ul. Lipowa 51
15-424 Białystok
tel. 085 748 18 00
Fax. 085 652 23 73
www.bialystok.lasy.gov.pl
[email protected]
woj. podlaskie


Ośrodek Edukacji Leśnej „Jagiellońskie”
tel. (085) 6512 405, (085) 6812971
[email protected]

Głównym zadaniem ośrodka jest przybliżanie wiadomości o lesie i jego gospodarzach – leśnikach za pomocą aktywnych zajęć warsztatowych, prezentacji i pogadanek. Do dyspozycji odwiedzających zorganizowano stałe ekspozycje prezentujące: dawniej używane narzędzia leśne i fotografie Puszczy z przełomu XIX i XX wieku. Obok Ośrodka, w nieczynnej żwirowni utworzono punkt do obserwacji geologicznych. Poprzez różne koncerty i spotkania teatralno-muzyczne żwirownia przekształciła się w swego rodzaju amfiteatr. 

Ośrodek ma do dyspozycji 50 miejsc w salach edukacyjnych, bibliotekę, sprzęt audiowizualny oraz miejsce ogniskowe. Zajęcia organizowane przez Ośrodek Jagiellońskie i Nadleśnictwo Białowieża to w większości lekcje terenowe, realizowane najczęściej na trasie ścieżki dydaktycznej Krajobrazy Puszczy lub w lesie otaczającym Ośrodek. Edukacją zajmuje się specjalista ds. ekologii i edukacji wspomagany doraźnie przez kierownictwo i Służbę Leśną Nadleśnictwa. 

Ośrodek jagiellońskie zwiedza ponad 4,5 tys. Osób rocznie, zaś w zajęciach edukacyjnych uczestniczy 2,5 tys. Osób. W czasie pobytu odwiedzający zapoznają się z wystawami i tablicami edukacyjnymi oraz otrzymują bezpłatne materiały edukacyjne i informacyjne o Puszczy Białowieskiej. Rolą Ośrodka w tej formie edukacji jest udzielanie odpowiedzi na pojawiające się pytania.    
W zakresie edukacji i turystyki Ośrodek współpracuje z Nadleśnictwem Hajnówka i z Nadleśnictwem Browsk. Sąsiadem Ośrodka jest również Białowieski Park Narodowy z dużym zapleczem edukacyjno-muzealnym.

Źródło: „Ośrodki Edukacji Leśnej w Lasach Państwowych” wyd. przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych , Warszawa 2007

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię