W ramach tegorocznych obchodów Sprzątania Świata w czwartek 15 września odbędzie się sprzątanie prawego brzegu Wisły w Warszawie. Wszyscy uczestnicy akcji zostaną podzieleni na brygady odpowiedzialne za wysprzątanie konkretnego odcinku wybrzeża Wisły.

Zbiórka uczestników akcji odbędzie się 15 września 2011 r . o godz. 9.00 na parkingu przy ZOO ul. Wybrzeże Helskie 1/5. w tym roku worki na odpady zapewnia Zarząd Mienia m. st. Warszawy, natomiast za odbiór nieczystości odpowiada firma POL-SUPER.

W tym roku sprzątanie odbędzie się w miejscu wyjątkowym. Lasy łęgowe porastające prawy brzeg Wisły stanowią niezwykle ważny korytarz migracyjny dla zwierząt, w tym dla dużych ssaków. Występowanie tak naturalnych i przyrodniczo cennych terenów w stolicy jest ewenementem na skalę światową. Teren ten nie tylko posiada olbrzymie walory krajobrazowe, ale także zapewnia bogactwo nisz ekologicznych dla licznie występujących na nim zwierząt, w tym ptaków. 

Na warszawskim odcinku prawego wybrzeża Wisły oraz na samej rzece utworzono Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Dolina Środkowej Wisły. Należy on do tzw. Sieci Natura2000, czyli sieci obszarów chronionych o znaczeniu priorytetowym dla UE. Niestety dzikie wysypiska odpadów nadal są nad Wisłą często spotykane. Psują one krajobraz, stanowią potencjalne niebezpieczeństwo dla zwierząt oraz zubażają środowisko poprzez zmniejszanie liczby dostępnych dla różnych organizmów nisz ekologicznych. Pomagając nam w akcji Sprzątania brzegów Wisły mają Państwo szansę przyczynić się do ochrony tego wyjątkowo cennego siedliska.

Fundacja Nasza Ziemia zaprasza zorganizowane grupy oraz osoby indywidualne do przyłączenia się do naszej akcji 15 września. Chętnych organiztorzy proszą o wcześniejsze zgłoszenie się drogą mailową na adres: [email protected].

Pomagając w akcji Sprzątania brzegów Wisły, można przyczynić się do ochrony tego wyjątkowo cennego siedliska. / Fot. Martyna Adamczyk, www.sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię