Politechnika Rzeszowska współpracuje z islandzką szkołą RES (Renewable Energy Science), dzięki czemu może wysyłać swoich studentów na bezpłatne studia do Islandii. Przez trzy semestry, w ciągu jednego roku kalendarzowego, studenci zdobywają tytuł magistra z dziedziny energii odnawialnych.

Kandydaci na takie studia muszą mieć średnią ocen co najmniej 4,5 oraz znać angielski. Możliwość wyjazdu mają tylko studenci kierunków technicznych. Szansę mają także absolwenci, ale warunkiem jest bardzo dobry na dyplomie. 

Program kształcenia obejmuje wszelkie rodzaje energii odnawialnej: energii geotermicznej, hydroenergii, energii wiatrowej, energii pływów, energii solarnej, biomasy, etc., przy zaakcentowaniu znaczenia ogniw paliwowych i wykorzystania wodoru jako przyszłościowego środka energii w dziedzinie transportu. 

Wszystkie przedmioty nauczane będą w formie skondensowanych modułów przy 3-4 h wykładów dziennie wraz  z ćwiczeniami i odbywaniem krótkich wycieczek w teren. Bezwzględnymi warunkami udziału w programie jest podstawowe wykształcenie w zakresie nauk inżynieryjnych i/lub nauk przyrodniczych i ekonomii. Wszelkie wykłady, instrukcje oraz korespondencja w ramach programu prowadzone są w języku angielskim.

Kadrę wykładowców stanowią naukowcy z RES, Uniwersytetu Akureyri, Uniwersytetu Islandii, specjaliści energetyki z firm projektowych i konsultingowych w Islandii oraz wizytujący profesorowie z zagranicznych uczelni badawczych. Przy opracowywaniu programu utworzono międzynarodową sieć uniwersytetów partnerskich, Renet, do której należy ponad 30 uniwersytetów w Europie i Ameryce Północnej.

Oprócz programu magisterskiego, RES prowadzi Szkołę Menedżerów i Szkołę Letnią. 

RES powstała dzięki współpracy między instytucjami edukacyjnymi, badawczymi i sektorem energetyki. Studenci  pochodzą z dziewięciu europejskich państw.

Źródło: www.res.is, Gazeta Wyborcza
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię