Instytut Badań Edukacyjnych ogłosił konkursy na tworzenie narzędzi dydaktycznych dla następujących przedmiotów: matematyka, nauki przyrodnicze, język polski oraz historia. Do konkursu mogą zgłosić się wszystkie osoby, które chcą spróbować swoich sił w układaniu zadań.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie i zaprezentowanie przez uczestników konkursu pracy konkursowej zawierającej co najmniej 10 zadań (narzędzi badawczych) sprawdzających umiejętności uczniów w zakresie wyszczególnionych przedmiotów na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjalnej i szkoły ponadgimnazjalnej do pracy nauczyciela z uczniami.

Zadania powinny być przejawem działalności twórczej uczestnika konkursu i powinny być zróżnicowane pod względem poziomu trudności oraz powinny obejmować treści i umiejętności określone zapisami podstaw programowych. Autorom wybranych zadań organizator konkursu może zaproponować współpracę przy realizacji projektów badawczych realizowanych przez Instytut Badań Edukacyjnych.

Dla uczestników konkursu przewidziano następujące nagrody:
– I nagroda w wysokości 5000 zł
– II nagroda w wysokości 3000 zł
– III nagroda w wysokości 2000 zł
– pięć wyróżnień
 
Prace należy nadsyłać w terminie do 15 września 2010 r.

Źródło: www.badania.ibe.edu.pl
 

Uczestnicy muszą przygotować testy sprawdzające wiedzę przyrodniczą. / Fot. www.sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię