System Elektryczne Śmieci wspólnie z Fundacją Odzyskaj Środowisko aktywnie realizuje kampanię edukacyjną dla szkół o nazwie Szkolne Centrum Recyklingu. Projekt powstał na bazie dotychczasowych doświadczeń Fundacji i obejmuje zarówno edukację jak i faktyczne działania na rzecz ochrony środowiska.

Na obecnym etapie, w projekcie udział biorą szkoły wskazane przez gminy uczestniczące w Systemie Elektryczne Śmieci – są to miasta i wsie, które podpisały porozumienie dotyczące organizacji Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) elektrycznych śmieci w formie stałych punktów zbiórki, czy też PSZOK’ów mobilnych oraz specjalnych pojemników na sprzęt RTV-AGD.

W związku z planowanym rozwojem projektu i docelowym objęciem kampanią kilkuset szkół, Fundacja planuje pozyskanie także dotacji na ten cel.

Kampania Szkolne Centrum Recyklingu obejmuje innowacyjną platformę e-learningowową zwierającą materiały edukacyjne dla nauczycieli a także dla uczniów, szkolenia nauczycieli, prowadzenie lekcji ekologicznych, akcji informacyjnych wśród uczniów a także środowiska lokalnego. Ponadto projekt uwzględnia działanie Szkolnych Kącików Recyklingowych, indywidualne, aktywne korzystanie z platformy przez uczniów szkoły, zbiórki elektrycznych śmieci w systemie ciągłym oraz całodniowe zbiórki elektroodpadów.

Organizatorzy kampanii Szkolne Centrum Recyklingu nagrodzą najbardziej ekologiczne szkoły, dlatego będą przyznawać punkty za ilość przeprowadzonych lekcji ekologicznych, najciekawsze Szkolne Kąciki Recyklingu, ilość zebranych elektroodpadów, prowadzenie akcji informacyjnych przez szkołę, liczbę festynów ekologicznych oraz aktywność uczniów na platformie edukacyjnej.

Najbardziej zaangażowane szkoły dostaną stypendia, nagrody rzeczowe oraz wycieczki z programem edukacyjnym i rekreacyjnym. Na zakończenie projektu zorganizowana zostanie Konferencja podsumowująca, w której wezmą udział władze gmin, przedstawiciele szkół, zaproszeni goście, a zwycięskie szkoły otrzymają przyznane nagrody.

Organizatorzy kampanii są przekonani, że wyłącznie połączenie edukacji u najmłodszych wraz z zaangażowaniem rodziców, mieszkańców gminy i władz oraz stworzenie możliwości legalnego pozbycia się elektrycznych śmieci, może przynieść realne efekty recyklingowe a także efekty w zakresie budowania świadomości kolejnych pokoleń.

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię