Już w przyszłym tygodniu, 15 listopada w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego odbędzie się konferencja podsumowująca półtoraroczny projekt „Temat:Rzeka”. Projekt miał na celu wywołanie tematu zrównoważonego rozwoju polskich rzek oraz jak najlepsze przygotowanie organizacji pozarządowych do realizacji projektów nadrzecznych.

Celem projektu „Temat: Rzeka”  jest zwiększenie wiedzy ludzi oraz zaangażowania ich w ochronę rzek i ich nabrzeży. To z kolei  przyczyni się do ochrony dziedzictwa przyrodniczo – kulturowego tych terenów. Polska zajmuje piąte miejsce w Europie pod względem długości rzek. Według danych World Wildlife Fund  56% długości biegu Wisły nie mieści  się w żadnej klasie czystości wód. Zmiana tego stanu rzeczy zależy nie tylko  od działań władz, instytucji czy firm, ale także od obywateli.

Projekt „Temat: Rzeka” ma zasięg ogólnopolski. Przez cały czas trwania projektu (wrzesień 2010 – listopad 2011) zespół Fundacji będzie inicjował lokalne projekty prorzeczne oraz kampanie informacyjno promocyjne organizowane przez samych mieszkańców. Program edukacyjny „Temat: Rzeka” zakłada powołanie kilkunastu inicjatyw lokalnych w całej Polsce.

Konferencja podsumowująca projekt „Temat:Rzeka” nosi tytuł: „Współpraca międzysektorowa dla ochrony i rozwoju rzek i terenów nadrzecznych. Podsumowanie ogólnopolskiego programu Temat: Rzeka" Uniwersytet Warszawski, Biblioteka Uniwersytecka, ul Dobra 56, sala 315

Program:
10.00- 11.00 – Sesja I "Wybrane aspekty współpracy międzysektorowej w świetle prawa oraz praktyki instytucji i organizacji pozarządowych"
1. Iwona Koza – RZGW – „Europejskie zasady ochrony przed powodzią – zmiany polskiego systemu ochrony ludzi i mienia przed wodami.”
2. Artur Furdyna, Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy – "Wodny Okrągły Stół jako próba zbudowania podstaw aktywnej platformy współpracy między interesariuszami".
3. Mirosław Czerny, Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego – „Drogi i szlaki wodne – zbędne spory ekologów i użytkowników”.
4. Dominik Dobrowolski, Cycling – Recycling – "Recykling rejs"
11.00-11.15 – Przerwa kawowa
11.15 – 12.00 – Sesja II „Kultura, jako narzędzie, pomagające włączać mieszkańców, urbanistów, władze, media, biznes w debatę na temat obecnego i przyszłego stanu europejskich miast”
Międzynarodowa Platforma River//Cities – Prezentacja projektu Kultura dla nabrzeży finansowanego przez Program Grundtvig Komisji Europejskiej – studium przypadku oraz spotkanie z członkami sieci z Polski, Szwecji, Austrii, Portugalii, Belgii, Włoch i Grecji.
12.00 – 12.45 – "Temat: Rzeka. Program edukacyjny dla uczniów, studentów, animatorów i edukatorów" Podsumowanie rezultatów programu.
Pokaz filmu „Z perspektywy rzeki” – wyprodukowanego przez Fundację Impact w 2011r. pod opieką reżyserską Tomasza Drozdowicza. Spotkanie z twórcami filmu.
12.45 – 13.30 – Lunch
13.00 – 15.45 – Sesja III – Warsztaty "Współpraca międzysektorowa dla rzek 2012 r." w podgrupach:
1. Grupa I – Wisła dla młodzieży, młodzież dla Wisły w 2012 r.
2. Grupa II – Wisła dla studentów, studenci dla Wisły w 2012 r.
3. Grupa III – Wisła warszawska w 2012r. – warsztat kreatywnego planowania współpracy międzysektorowej

Warsztaty mają na celu wytworzenie i omówienie w grupach jak największej liczby pomysłów na międzysektorowe działania nad Wisłą w 2012 r. , które mogą złożyć się na strategię współpracy wdrożoną w 2012 r. Warsztat dla wszystkich uczestników spoza Warszawy będzie dobrym studium przypadku kreatywnego planowania dla współpracy międzysektorowej a jednocześnie polem do wymiany doświadczeń zdobytych na gruncie pracy zawodowej w innych rejonach Polski i Europy.

15.45 – 16.00 – Podsumowanie konferencji.
 
Źródło: tematrzeka.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię