Projekt polega na wytyczeniu i wykonaniu trasy ?Turystyczna Dolina Wiercicy?. Szlak zlokalizowany jest w północno-wschodniej części województwa śląskiego. Obejmuje cztery gminy o wysokiej atrakcyjności turystycznej: Janów, Olsztyn, Przyrów i Dąbrowę Zieloną.

Na całej trasie pieszo-rowerowej będą zlokalizowane miejsca odpoczynku, tablice informacyjne i elementy małej architektury. W ramach projektu na cele turystyczno-rekreacyjne zagospodarowany zostanie staw Amerykan oraz powstanie szlak kajakowy

Łączny koszt projektu to prawie 3 mln zł. Dofinansowanie ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego to ok 2,4 mln zł. Pozostała kwota jest wkładem własnym partnerów projektu: Gmina Janów – 304 tys. zł, Gmina Dąbrowa Zielona – 41 tys. zł, Gmina Olsztyn – 40 tys. Zł i Gmina Przyrów – 184 tys. zł.

Zakończenie realizacji projektu planowane jest na czerwiec 2011 r.
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię