24 kwietnia Fundacja Aeris Futuro we współpracy z firmą UBS i Zawoiskim Stowarzyszeniem Właścicieli Lasów Prywatnych zorganizowała akcję posadzenia 1500 drzew w Zawoi. Dołączyli do nas właściciele gruntu i domku agroturystyczne ?Pod Jeleniem? Państwo Pająk.

Dwudziestu pracowników firmy UBS posadziło m.in. modrzew, jodłę i świerka. Po kilkugodzinnej pracy zgromadziliśmy się przy ognisku na posiłek.  Pierogi, gulasz i oczywiście kiełbaski smakowały wyśmienicie.

Drzewa i teren na sadzenie zostały wybrane pod kątem przyrodniczo-klimatycznym – tłumaczy Joanna Janek z Fundacji Aeris Futuro. Sadzone drzewa przyczynią się do neutralizowania ponad 210 ton dwutlentku węgla, zastąpią drzewa, które kiedyś tam stały i były wycięte pod grunty rolne.

Lasy odgrywają istotną rolę w łagodzeniu efektu cieplarnianego, ponieważ w procesie fotosyntezy przechwytują z atmosfery dwutlenek węgla. Obok funkcji ekologicznych, mają znaczenie ekonomiczne (przemysł drzewny, papierniczy, energetyka) oraz społeczne – są naszym wspólnym dziedzictwem, tworzą sprzyjające warunki dla zdrowia i wypoczynku społeczeństwa, stanowią źródło wiedzy o przyrodzie i kulturze, są miejscem pracy wielu Polaków.

Program CZAS NA LAS to innowacyjne przedsięwzięcie umożliwiające skuteczne przeciwdziałanie globalnym zmianom klimatu w zakresie neutralizacji emisji dwutlenku węgla poprzez bioróżnorodne zadrzewianie i zalesianie na terenie całego kraju.  Dotychczasowo posadzono ponad pół milionów sadzonek w ramach Programu.

Program objęty jest patronatem Ministerstwa Środowiska i włączony do kampanii "Obsadźmy naszą planetę" prowadzonej przez UNEP.
O Fundacji Aeris Futuro

Motto działań brzmi: „Stwórzmy klimat dla przyszłości”.

 

Sadzone drzewa przyczynią się do neutralizowania ponad 210 ton dwutlenku węgla, zastąpią drzewa. / Fot. marmit, www.sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię