Przez całe wakacje prowadzona jest Akcja Czynnej Ochrony Rezerwatu Bielawa (COR Bielawa), skierowana do osób zaangażowanych w ochronę przyrody i studentów kierunków przyrodniczych. Głównym zadaniem wolontariuszy jest usuwanie młodych samosiewów sosny i brzozy.

Celem Ackji COR Bielawa jest przywrócenie warunków do rozwoju i zachowanie zbiorowisk torfowiskowych i unikatowych gatunków poprzez poprawę stosunków wodnych i zahamowanie ekspansji gatunków drzewiastych, a także zachowanie optymalnych warunków bytowych dla występujących tam gatunków, znajdujących się na listach Dyrektywy Ptasiej i Dyrektywy Siedliskowej Rady Unii Europejskiej.

Uczestnicy usuwają samosiewy brzozy i sosny przy użyciu siekier, maczet, sekatorów i szpadli. Praca nie jest bardzo ciężka, ale i nie należy do lekkich. Wymaga sześciogodzinnego wysiłku fizycznego i dlatego wskazane jest wcześniejsze przygotowanie organizmu, Do wyboru są turnusy 1- lub 2-tyogdnowy. Uczestnicy COR Bielawa muszą być pełnoletni.

W programie, oprócz pracy, przewidziane jest zapoznanie uczestników każdego turnusu z walorami NPK, walorami i specyfiką rezerwatu Bielawa oraz problemami i sposobami ochrony torfowisk wysokich. Wolontariusze za udział w Akcji COR Bielawa otrzymują oficjalne Podziękowanie. Otrzymują również dietę wolontariacką i ubezpieczenie NW.

Warunki wolontariatu pobierz
Formularz zgłoszeniowy pobierz

Źródło: www.npk.org.pl

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię