Puszka, jako opakowanie popularne wśród młodzieży i przede wszystkim łatwe do odzysku, jest świetnym pretekstem do edukacji ekologicznej. / Fot. www.sxc.hu

Upalne lato jest doskonałym momentem intensyfikacji działań edukacyjnych skierowanych zarówno do dzieci i młodzieży, jak i do dorosłych. Puszka po napojach, będąca bardzo popularnym opakowaniem do napojów stanowi istotny element prowadzonych działań edukacyjnych. A tych za sprawą Fundacji Recal nie zabraknie!

Jak co lato, Fundacja Recal organizuje „Wakacyjne kampanie edukacji recyklingowej”. W bieżącym roku kampanie realizowane są w pięciu regionach atrakcyjnych turystycznie. Należą do nich: wybrzeże Bałtyku (Kampania „Czyste Plaże”); Beskidy (Kampania „Czyste Góry”), Mazury (Kampania „Czyste Mazury”); Bieszczady (Kampania „Czyste Bieszczady”) oraz Sudety (Kampania „Czyste Sudety”). Wakacyjne kampanie są finansowane przez Fundację RECAL oraz samorządy terytorialne.

Organizatorzy kampanii stawiają sobie za cel wyrabianie nawyku segregacji odpadów. Edukacja ekologiczna prowadzona jest poprzez warsztaty edukacyjne oraz informacje w mediach i na materiałach kampanii, a w szczególności: pokazanie korzyści płynących z odzysku surowców wtórnych, wskazanie zastosowań odzyskanych puszek i co najważniejsze, uczenie prawidłowego segregowania poszczególnych surowców wtórnych. W efekcie kampanii ma dojść do podniesienia poziomu selektywnej zbiórki, odzysku i recyklingu puszek poprzez ich segregowanie i przekazywanie do ponownego przetworzenia oraz zachęcenie do zbiórki puszek po napojach oraz ich sprzedaży w punktach skupu (bez względu na infrastrukturę w postaci pojemników do zbiórki selektywnej).

Działania będą prowadzone w pięciu regionach, których czystość i atrakcyjność turystyczna zależy od nas wszystkich, gdyż wspólne działania mogą się przyczynić do poprawy czystości.  Adresatami kampanii są: dzieci i młodzież (kolonie, obozy i stanice harcerskie), turyści, lokalna społeczność, punkty skupu surowców wtórnych, samorządy lokalne, organizacje pozarządowe, parki narodowe i krajobrazowe i media.
 
A ponieważ nawyk segregacji odpadów należy wyrabiać już od dzieciństwa, dlatego ocelową grupą, do której skierowana jest oferta warsztatów są dzieci i młodzież w wieku od 8 do 17 lat, przebywające na wakacjach w zorganizowanych grupach i korzystająca z kempingów oraz pól namiotowych (np. kolonie i obozy letnie). Podstawową formą edukacji dzieci i młodzieży są warsztaty edukacyjne prowadzone na koloniach i obozach. Dla zorganizowanych grup Fundacj  ma ofertę łączącą edukację z zabawą. Planowanych jest ok. 200 warsztatów dla kolonistów, a przewidywana liczba uczestników to około 8-10 tys. dzieci i młodzieży.

Edukacja osób dorosłych odbywać się będzie poprzez możliwie największą dostępność informacji – w mediach, podczas imprez masowych, poprzez materiały informacyjno-promocyjne w postaci plakatów i kartek pocztowych z adresami punktów skupu surowców wtórnych leżących na terenie prowadzonych działań. W trakcie kampanii plakaty i kartki pocztowe trafią na kempingi, do sklepów i barów, na słupy ogłoszeniowe oraz do innych możliwych miejsc we wszystkich gminach uczestniczących w kampanii. Ponadto we współpracujących punktach skupu dostępne będą bezpłatne worki do zbiórki puszek po napojach.

Zebrany podczas kampanii surowiec trafi do punktów skupu, a następnie do ponownego przetworzenia. W ten sposób zostanie oszczędzone miejsce na składowiskach odpadów, a tym samym oszczędzone będą pieniądze przeznaczane na budowę i eksploatację tychże składowisk. Jedna tona puszek po napojach zawrócona z drogi na składowisko odpadów to oszczędność 100-150 zł kosztów składowania.
  

Korzyści z recyklingu puszek
Recykling puszek aluminiowych uzasadniony jest z wielu względów – to nie tylko opłacalność ekonomiczna, ale i skuteczna edukacja poprzez bezpośrednie uczestnictwo w ochronie środowiska. W 2011 roku poziom recyklingu alu-puszek w Polsce wyniósł 74%. Oto podstawowe fakty na temat korzyści płynących z ich recyklingu:

  • Edukacja ekologiczna: puszka, jako opakowanie popularne wśród młodzieży i przede wszystkim łatwe do odzysku, jest świetnym pretekstem do edukacji ekologicznej.
  • Zasoby naturalne: użycie 1 tony aluminium z odzysku pozwala oszczędzić 4 tony boksytów i 700 kg ropy naftowej.
  • Energia: odzyskując aluminium ze złomu oszczędzamy 95% energii potrzebnej na wyprodukowanie aluminium z rudy.
  • Ochrona środowiska: recykling aluminium umożliwia obniżenie zanieczyszczenia powietrza
  • o 95% oraz wody o 97% w porównaniu z produkcją aluminium z rudy. Odzyskując puszki aluminiowe zmniejszamy ilość śmieci w naszym otoczeniu i na wysypiskach.
  • Pieniądze: za kilogram puszek (67 puszek 0,33l lub 53 puszki 0,5l) każdy może uzyskać w skupie około 3-4 zł.
  • Ekonomia: recykling aluminium zwiększa niezależność surowcową kraju, tworzy dodatkowe miejsca pracy w skupie i przetwórstwie, generuje kolejne dochody.
  • Koszty produkcji: produkcja wtórnego aluminium kosztuje o 60% mniej niż produkcja aluminium z boksytów.

   

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię