Stowarzyszenie ?Niepełnosprawni dla Środowiska EKON? podsumowało projekt ?Promocja Selektywnej Zbiórki Odpadów Opakowaniowych w Wybranych Dzielnicach Warszawy?, który został zrealizowany przy wsparciu Stowarzyszenia Ośrodek Działań Ekologicznych ?Źródła? oraz Fundacji Nasza Ziemia. Ocena projektu została przygotowana przez firmę Lokalne Badania Społeczne.

W ramach projektu zorganizowano m.in. lekcje ekologiczne w szkołach podstawowych i Piknik Ekologiczny na warszawskim Ursynowie, przeprowadzono informacyjną kampanię billboardową i plakatową,  a także rozdystrybuowano foldery informacyjne i inserty prasowe.

Badania pokazały, że:

•    Wzrosła liczba mieszkańców Mokotowa, Ursynowa i Wilanowa deklarujących segregowanie odpadów – obecnie 65% badanych twierdzi, że w ich gospodarstwach domowych śmieci są segregowane, podczas gdy w 2010 r. mówiła tak nieco ponad połowa ankietowanych (53%).

•    Wzrosła liczba mieszkańców Mokotowa, Ursynowa i Wilanowa, którzy są zdania, że segregacja odpadów wpływa na poprawę stanu środowiska naturalnego – w 2011 r. uważa tak już 92% badanych, natomiast w ubiegłym roku tego zdania było 73% respondentów.

•    54% mieszkańców Mokotowa, Ursynowa i Wilanowa, którzy kojarzą projekt jest zdania, że kampania ta zachęciła ich do zmiany postaw i codziennych zachowań na bardziej ekologiczne.

Cieszymy się ze wzrostu proekologicznych postaw mieszkańców Warszawy oraz  z pozytywnych wyników oceny przeprowadzonego przez nas projektu. Potwierdzają one, że warszawiacy odczuwają potrzebę dbania o środowisko naturalne, chętnie uczą się zasad selektywnej zbiórki odpadów i segregują je w coraz większym stopniu. Mam nadzieję, że w wyniku przeprowadzonego przez nasze Stowarzyszenie projektu mieszkańcy Warszawy będą segregować jeszcze więcej z ponad 700 tysięcy ton odpadów komunalnych powstających każdego roku w stolicy – powiedziała Monika Franaszek, Kierownik Projektu „Promocja Selektywnej Zbiórki Odpadów Opakowaniowych w Wybranych Dzielnicach Warszawy ze Stowarzyszenia „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON”.

Jak wykazały badania, mieszkańcy Mokotowa, Ursynowa i Wilanowa pozytywnie ocenili projekt „Promocja Selektywnej Zbiórki Odpadów Opakowaniowych w Wybranych Dzielnicach Warszawy”.

Opinie dotyczące działań zrealizowanych w ramach projektu:

•    57% badanych kojarzących projekt zgadza się, że przeprowadzona kampania była dostosowana do potrzeb mieszkańców ich dzielnicy.
•    55% badanych kojarzących projekt zgadza się, że dzięki tej kampanii poszerzyli swoją wiedzę na temat ochrony środowiska naturalnego.
•    54% badanych kojarzących projekt zgadza się, że kampania zachęciła ich do zmiany postaw i zachowań w życiu codziennym na bardziej ekologiczne.

Opinie na temat lekcji ekologicznych przeprowadzonych w szkołach podstawowych:

•    87% badanych uczniów uważa, że z lekcji ekologicznych wyniosło nową wiedzę na temat gospodarki odpadami.
•    84% badanych uczniów prawidłowo wskazało, że pojemnik na opakowania z papieru i tektury ma kolor niebieski.
•    65% badanych prawidłowo wskazało, że opakowanie kartonikowe np. po mleku czy sokach należy wrzucić do żółtego pojemnika.

Opinie dotyczące Pikniku Ekologicznego w parku na ursynowskiej Kopie Cwila:

•    73% uczestników Pikniku deklaruje, że udział w tym wydarzeniu zachęcił ich do zmiany postaw na bardziej ekologiczne.
•    70% badanych pozytywnie ocenia Piknik Ekologiczny.
•    61% uczestników Pikniku uważa, że podczas tej imprezy poszerzyło swoją wiedzę na temat stanu i ochrony środowiska naturalnego.

PROSTE RADY NA ODPADY

radzi Monika Franaszek, Kierownik Projektu „Promocja Selektywnej Zbiórki Odpadów Opakowaniowych w Wybranych Dzielnicach Warszawy”

1.    Pamiętaj, do recyklingu nadają się tylko czyste, suche i niezatłuszczone odpady opakowaniowe.

2.    Gdy jest tylko jeden pojemnik na odpady w kolorze czerwonym, wkładaj do niego papier, plastik, szkło i metal łącznie (zgniataj plastikowe butelki PET i metalowe puszki po napojach – pozwoli to na zaoszczędzenia miejsca w kontenerach i ich rzadsze opróżnianie).

3.    Gdy jest kilka pojemników (worków):
a.    Do pojemników niebieskich wrzucaj tylko papier.
b.    Do pojemników żółtych wrzucaj tworzywa sztuczne, kartony po mleku  i sokach oraz metal.
c.    Gdy jest tylko jeden pojemnik na szkło, wrzucaj do niego szkło kolorowe i bezbarwne.
d.    Gdy są dwa pojemniki na szkło: do pojemnika zielonego wkładaj szkło kolorowe, a do pojemnika białego wkładaj szkło bezbarwne.

4.    Wszystkie odpady, których nie możesz posegregować, czyli odpady niesegregowane, składaj w osobnym kontenerze lub w osobnej torbie.

5.    Segreguj odpady opakowaniowe i zachęcaj do tego członków Twojej rodziny, znajomych, sąsiadów i kolegów z pracy. Nawet niewielki wysiłek każdego z nas przyczynia się do zwiększenia ochrony środowiska naturalnego w Polsce!

Źródło: Stowarzyszenie „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON”

 

Śmietniki-potwory promowały projekt.

Plakat promujący projekt.

W ramach projektu zorganizowano Piknik Ekologiczny w parku na ursynowskiej Kopie Cwila.

Lekcje ekologiczne w ramach projektu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię