Celem Wielkopolskich Dni Energii 2013 jest propagowanie idei stosowania odnawialnych źródeł energii oraz efektywności energetycznej.

Jest to impreza nawiązująca tematyką do Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Energii (ang. European Sustainable Energy Week ? EUSEW 2013), który organizowany jest w Brukseli w ostatnim tygodniu czerwca br. Organizacja Wielkopolskich Dni Energii 2013 stanowi włączenie się Wielkopolski do działań Unii Europejskiej w tym temacie.

Celem Wielkopolskich Dni Energii 2013 jest propagowanie idei stosowania odnawialnych źródeł energii oraz efektywności energetycznej. Organizatorami przedmiotowego wydarzenia w Wielkopolsce jest Województwo Wielkopolskie, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu oraz Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią.

Wielkopolskie Dni Energii 2013 odbędą się w Sielinku jako impreza towarzysząca Wielkopolskim Targom Rolniczym i XIX Wystawie Zwierząt Hodowlanych.
W ramach Wielkopolskich Dni Energii 2013 planowane są różnego rodzaju wydarzenia, z których większość odbędzie się przy specjalnym stanowisku. Stoisko w postaci namiotu będzie wyposażone w rzutnik, ekran oraz nagłośnienie. Podczas trwania targów wyświetlane będą filmy o tematyce związanej z „zieloną energią”. Zostaną zorganizowane konkursy  dla dzieci i młodzieży (plastyczny, związany z hasłem na temat „zielonej energii”,  quiz na temat wiedzy o OZE oraz gry planszowe pt. „Eko-biznes” oraz „Źródła energii”). Konkursy będą rozstrzygane kilka razy w ciągu całego dnia na scenie muzycznej lub też przy namiocie.

Podczas targów będą rozpowszechniane materiały promujące Wielkopolskie Dni Energii 2013 takie jak baloniki, ulotki, wiatraczki, oraz  dostępne na stoisku broszury informacyjne na temat np. biogazowni rolniczych i innych odnawialnych źródeł energii. Każdy z zainteresowanych uczestników targów będzie mógł skorzystać z „porady energetycznej” udzielanej przez specjalistów zarówno z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jak i agencji energetycznej oraz doradców rolniczych.

Wydarzenia w ramach Wielkopolskich Dni Energii 2013:
1.    Konkursy dla dzieci :
•    Konkurs na hasło promujące zieloną energię. Każdy uczestnik dostanie mały upominek w postaci zestawu złożonego z wiatraczka, długopisu itd. Zwycięzcy dostaną gadżety i zabawkę solarną.
•    Quiz multimedialny – pytania nt. energii odnawialnej, oszczędzania energii, ochronie środowiska itd. Pytania będą wyświetlane przy użyciu projektora
na ekranie. Każdy uczestnik dostanie mały upominek w postaci zestawu złożonego z wiatraczka, długopisu itd. Zwycięzcy dostaną gadżety i zabawkę solarną.
•    Dla najmłodszych uczestników konkurs plastyczny – pt. „Zielona energia wokół nas”. Uczestnicy mają za zadanie narysowanie z czym im się kojarzy „zielona energia”. Każdy uczestnik dostanie mały upominek w postaci zestawu złożonego
z wiatraczka, długopisu itd. Zwycięzcy dostaną gadżety i zabawkę solarną.
•    Edukacyjne gry planszowe „Eko-biznes” i „Źródła energii”. Każda gra przeznaczona jest dla 4 osób (mogą to być zespoły). Gry nie tylko dostarczają zabawę ale edukują w zakresie OZE. Każdy uczestnik dostanie mały upominek
w postaci zestawu złożonego z wiatraczka, długopisu itd. Zwycięzcy dostaną gadżety i zabawkę solarną.
2.    Pokazy filmów nt. OZE i efektywności energetycznej
3.    „Porady energetyczne” u specjalistów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią oraz Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu – zainteresowane osoby będą miały możliwość uzyskania informacji nt. :
•    zastosowania odnawialnych źródeł energii w gospodarstwie, domu
czy też firmie,
•    sposobach oszczędzania energii,
•    budownictwie energooszczędnym i pasywnym,
•    możliwości wykorzystania lokalnych zasobów energii odnawialnej,
•    możliwościach uzyskania dofinansowania / pożyczki do planowanych przedsięwzięć.
4.    Promocja „zielonej energii” – rozpowszechnianie ulotek i broszur informacyjnych
na temat OZE
5.    Wystawa organizowana przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Centrum Ekoenergetyki w Sielinku, która podczas Wielkopolskich Dni Energii 2013 stanowić będzie dodatkową atrakcję i miejsce, gdzie można uzyskać informacje
na temat odnawialnych źródeł energii.
Elementy wystawy:
•    Plakaty w następujących tematach:
1)    odnawialne źródła energii – informacje ogólne
2)    energia słońca
3)    energia wiatru
4)    energia biomasy
5)    energia wody
6)    energia ziemi
7)    budownictwo energooszczędne
•    Mapy obrazujące energię odnawialną w Wielkopolsce w zakresie:
1)    uwarunkowania przestrzenne dla rozwoju energetyki odnawialnej
z biomasy i biogazu
2)    uwarunkowania przestrzenne dla rozwoju energetyki geotermalnej
3)    uwarunkowania przestrzenne dla rozwoju energetyki wiatrowej
4)    uwarunkowania przestrzenne dla rozwoju energetyki wodnej
5)    uwarunkowania kulturowe dla rozwoju energetyki odnawialnej
•    Tablice informacyjne na temat roślin energetycznych będących w Kolekcji Roślin Energetycznych w Sielinku: miskantus olbrzymi, spartina preriowa, róża wielokwiatowa, topinambur, ślazowiec pensylwański
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię