Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa, Krajowy Koordynator Programu GLOBE zaprasza na XI Ogólnopolską Konferencję Nauczycieli Programu GLOBE organizowaną w dniach 9-11 marca 2013 r. w Warszawie, dofinansowaną ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Konferencja skierowana jest do nauczycieli biorących udział w Programie, jednak poranna sesja pierwszego dnia Konferencji (9 marca 2013 r.) będzie otwarta dla szerokiego grona nauczycieli zainteresowanych nowoczesną, aktywną edukacją w zakresie przedmiotów przyrodniczych.

Podczas sesji zaprezentowane zostaną zasady funkcjonowania i osiągnięcia Programu GLOBE oraz działania prowadzone w ramach Badawczej Kampanii Klimatycznej Programu GLOBE w Polsce w latach 2012-2014. Nauczyciele podzielą się swoimi doświadczeniami z realizacji Programu w szkołach.

W ramach Programu uczniowie z całego świata, pod opieką nauczycieli i naukowców, prowadzą usystematyzowane obserwacje wód, gleby, atmosfery, oraz pokrycia terenu. Obserwacjom wykonywanym w terenie towarzyszą badania laboratoryjne oraz formułowanie pytań i testowanie stawianych hipotez. Uczestnicząca w Programie młodzież podnosi swoje umiejętności badawcze w zakresie fizyki, chemii, biologii, geografii i matematyki a także uczy się naukowego podejścia do badania zjawisk przyrodniczych. Prowadzone w Programie badania ukazują Ziemię jako spójny system powiązanych zjawisk i procesów, dzięki czemu uczestnicy lepiej rozumieją otaczający ich świat i rozwijają umiejętności potrzebne do kształtowania zachowań i stylu życia zgodnych z ideą zrównoważonego rozwoju.

Wyniki pomiarów przeprowadzonych przez młodzież przesyłane są za pośrednictwem Internetu do bazy danych Programu, a odpowiednie narzędzia umożliwiają ich wizualizację on-line. Dzięki sprawdzonym narzędziom i metodom dydaktycznym, Program GLOBE stanowi doskonałą merytoryczną i metodyczną podstawę prowadzenia ciekawych zajęć z przedmiotów przyrodniczych na wszystkich poziomach nauczania.

Proponuje szkołom zarówno atrakcyjne, nowoczesne technologie pomiarów i wymiany danych, jak też wzbogacenie procesu nauczania poprzez współpracę nauczycieli i angażowanie uczniów w interdyscyplinarne badania środowiska. Może być również wykorzystany podczas indywidualnej pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Program GLOBE znakomicie wpisuje się również w idee rządowego Programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania TIK  – „Cyfrowa szkoła".

Udział w Konferencji wymaga rejestracji.

Bliższe informacje dotyczące Programu
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię