Lato możemy uznać za rozpoczęte! 24 czerwca 2023 r. firma CEMEX Polska na terenie swojej cementowni w Chełmie zorganizowała  wydarzenie  pn. „Zaczynamy lato z CEMEX. Dzień otwarty w cementowni Chełm”. Podczas niego nie zabrakło akcentów z zakresu edukacji ekologicznej. 

Cementownia Chełm to znaczący producent cementów portlandzkich w Polsce, który rocznie produkuje około 1 600 000 t cementu. Półproduktem w procesie jego wytwarzania jest klinkier, do którego wypału niezbędne jest ciepło, pozyskiwane w ok. 95% ze spalania paliw alternatywnych produkowanych na bazie odpadów komunalnych i przemysłowych. Pozwala to zachować niezależność energetyczną, ograniczyć zużycie surowców naturalnych i zmniejszyć poziom emisji dwutlenku węgla. Paliwo to pochodzi z zakładów produkcyjnych zlokalizowanych na terenie kraju, głównie z województwa lubelskiego.

Podczas wydarzenia uczestnicy mogli poznać proces wypału klinkieru i produkcji cementu, gdyż jednym z jego elementów było zwiedzanie zakładu. 

W Cementowni Chełm wdrażane są także zasady gospodarki obiegu zamkniętego poprzez zastosowanie znacznych ilości surowców alternatywnych zastępujących materiały pochodzenia naturalnego. Są to pozostałości poprodukcyjne z innych branż, które znajdują zastosowanie w produkcji klinkieru i cementu. np. opioły lotne, żużle z elektrowni i elektrociepłowni, pyły żelazonośne, a także gipsy odpadowe w postaci zużytych form gipsowych. By wyjaśnić mieszkańcom ideę gospodarki obiegu zamkniętego w cementowni (odzysk energii z odpadów oraz odzysk materiałowy z odpadów innych branż) podczas wydarzenia można było zagrać w grę wielkoformatową „Gaz-u do GOZ-u” oraz wziąć udział w konkursie koło fortuny, w którym znajdowały się pytania, zadania i zagadki dotyczące gospodarki obiegu zamkniętego, ochrony  powietrza, a także bioróżnorodności. 

Nie zabrakło też tematu niskiej emisji i jej negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, a swoją wiedzę na ten temat można było sprawdzić grając w grę wielkoformatową „Bez strachu po dachu”. Na stoisku odbywały się też konkursy sprawdzające zasady segregacji odpadów oraz wiedzę na temat ochrony środowiska, w tym bioróżnorodności. 

Na terenie cementowni Chełm są prowadzone dwa projekty mające na celu ochronę cennych zasobów przyrodniczych: projekt czynnej ochrony pustułek (chronionego gatunku sokoła) oraz utrzymywanie łąki kwietnej dla zapylaczy. 

Bardzo dużym zainteresowaniem podczas wydarzenia cieszyły się warsztaty, podczas których na bazie naturalnych składników można było wytworzyć sól do kąpieli oraz świeczkę sojową, a z niepotrzebnej koszulki t-shirt zrobić praktyczną torbę na zakupy. 

Za działania z zakresu edukacji ekologicznej podczas Dnia Otwartego odpowiadała Agencja Ekomarketingu i Edukacji firmy ABRYS. 

Atrakcjami towarzyszącymi były ponadto gry dydaktyczne dotyczące zdrowego trybu życia i pierwszej pomocy, wystawa dietetyczna, analiza składu ciała, warsztaty kulinarne, warsztaty produktów pszczelich itp. 

Była to pierwsza tego typy impreza realizowana przez Cemex na terenie cementowni Chełm, ale patrząc na ogromne zainteresowanie mieszkańców i ich zadowolenie, na pewno nie będzie ostatnia. 

GALERIA ZDJĘĆ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię