W czasach, gdy zasoby ludzkie są bardzo ograniczone, a w stosunku do placówek edukacji ekologicznej z różnych powodów i kierunków stawiane są wymagania i zgłaszane roszczenia, szczególnie ważne jest określenie własnej pozycji.

Podczas seminarium „Od reakcji do działania – rozwój misji i strategii dla placówek edukacji ekologicznej i osób wykonujących wolny zawód“ zarówno placówkom edukacji ekologicznej jak i „samodzielnie walczącym” na obszarze edukacji ekologicznej zaprezentowane zostaną metody i sposoby postępowania przy tworzeniu misji jako możliwości na wyrażenie siebie.

Na tej podstawie opracowane mogą zostać efektywne strategie z uzasadnionymi głównymi celami działań średnioterminowych. Ma to szczególne znaczenie przy wykorzystywaniu dostępnych zasobów materialnych, finansowych i ludzkich.

Dzięki temu możliwe jest też tworzenie jasnego przesłania dla podmiotów wspierających, jak i dla grup docelowych. Seminarium przeprowadzone zostanie na bazie opracowanego w Saksonii Systemu Zarządzania Jakością Edukacji Ekologicznej, który w ramach tego projektu zaprezentowany zostanie w poszczególnych modułach szkoleniowych – jako wzór dla działań edukacyjnych.

Referenci:

  • Joachim Rottluff – Doradztwo dla przedsiębiorstw i treningi w zakresie systemów zarządzania, audytor EFQM, działania kwalifikacyjne, konsultant grup
  • Karin Roscher – Wykładowca w zakresie edukacji ekologicznej, doradztwo i organizacja; pracuje w warsztatach SYLVATICON w ogrodzie leśno-botanicznym w Tharandt, od roku 2005 wykonuje wolny zawód – edukator ekologiczny

Saksońska Fundacja Krajowa Przyroda i Środowisko  – LaNU (Drezno / Niemcy; www.lanu.de), we współpracy ze Stowarzyszeniem Południowo-Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego „Pogranicze” (Lubań; www.pogranicze-csb.home.pl) zaprasza do udziału w drugim,  polsko-niemieckim szkoleniu dot.  zarządzania dla edukatorów ekologicznych pt. Od reakcji do działania – Rozwój misji i strategii dla placówek edukacji ekologicznej i osób wykonujących wolny zawód, które odbędzie się w dn. 17-18 czerwca 2013 r. w Görlitz (Niemcy).

Szkolenie jest skierowane wyłącznie do edukatorów ekologicznych z Saksonii i z Dolnego Śląska (w szczególności powiaty: bolesławiecki, lubański, lwówecki, zgorzelecki, jeleniogórski i miasto na prawach powiatu Jelenia Góra).   Do udziału zapraszamy w szczególności przedstawicieli centrów edukacyjnych, nadleśnictw, parków narodowych i krajobrazowych, stowarzyszeń / fundacji, szkół oraz innych placówek edukacyjnych, zajmujących się edukacją ekologiczną.

Informacje organizacyjne:
•             Udział w szkoleniu jest BEZPŁATNY.
•             Organizatorzy zapewniają także bezpłatny nocleg i wyżywienie.
•             Spotkanie będzie prowadzone w j. niemieckim z tłumaczeniem symultanicznym na j. polski. Termin zgłoszeń upływa 03.06.2013.

Szkolenie jest elementem projektu „Nowe Drogi dla Edukacji Ekologicznej w Saksonii i na Dolnym Śląsku“ – projekt ramowy Trójnarodowej Sieci Edukacji Ekologicznej”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Saksonia – Polska 2007 – 2013.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię