Wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju w swoim otoczeniu nie zakończyło się z ostatnim „dzwonkiem” Szkoły Zielonych Liderów. Jest to proces ciągły. Centrum Promocji Ekorozwoju przedstawia nowe działania, które stanowią dodatkowe efekty realizacji tego projektu.

„Święto Cykliczne 2011” to  pierwsza tego typu impreza organizowana równocześnie w 12 miastach w Polsce. Organizatorem była Sekcja Rowerzystów Miejskich w Poznaniu, zaś głównym koordynatorem absolwent Szkoły Zielonych Liderów –  Cezary Brudka. Wydarzenie odbyło się 12 czerwca 2011 r. Stowarzyszenie CPE wsparło organizacje, zostając jednym z głównych partnerów.

„Zrównoważone Wydarzenie w ramach 26. Ogólnopolskiego Konwentu Miłośników Fantastyki POLCON 2011” – pomysłodawcą i koordynatorem jest kolejny absolwent Szkoły Zielonych Liderów – Arkadiusz Zacharzewski, który obecnie jest Członkiem Stowarzyszenia CPE. Głównym celem projektu jest: Promocja idei ekorozwoju oraz wspieranie działań zwiększających świadomość ekologiczną przez wykorzystanie gier, prezentacja oraz wsparcie realizacji konwentu zgodnie z ideą Zielonych Wydarzeń. Jedynm z takich działań jest próba zorganizowania zbiórki odpadów do odzysku na konwencie

Sam POLCON to wydarzenie odbywające się corocznie w ramach którego odbywa się zlot fantów fantastyki, science-fiction, fanów gier planszowych, role-playing, . Tegoroczny POLCON organizowany jest w Poznaniu w terminie 25-28 sierpnia 2011 r. na terenie MTP w Poznaniu.

Gra Tropy – stanowi jeden z ważniejszych elementów „Zrównoważonego wydarzenia”. Pomysłodawcą oraz koordynatorem jest kolejny absolwent Szkoły Zielonych Liderów – Sylwia Piotrowska, obecnie Członek Stowarzyszenia CPE. Gra łączy edukację ekologiczną z rozrywką. Głównym elementem gry jest rozpoznawanie tropów zwierząt, oczekiwanym efektem edukacyjnym jest zwiększenie wiedzy o gatunkach fauny w szczególności o te rodzime. Gra został dostosowana do konwencji POLCONU w celu jej uatrakcyjnienia.

Przy organizacji wszystkich tych działań uczestniczyli również innych absolwenci Szkoły Zielonych Liderów w liczbie 6 osób. Za działanie mentoringowe odpowiadał koordynator Szkoły Zielonych Liderów – Jakub Kotnarowski oraz Monika Florek i Jacek Zatoński (personel Szkoły Zielonych Liderów).

Ogólnopolska kampania edukacyjno-promocyjna „Zielone Wydarzenia” prowadzona przez Fundację Aeris Futuro jest kontynuacją projektu zapoczątkowanego w zeszłym roku. Celem jest promocja Zielonego Standardu w zakresie organizacji różnego typu wydarzeń. W myśl tego standardu, organizator na każdym etapie przygotowań i realizacji wydarzenia dba o ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko poprzez racjonalne wykorzystywanie energii i innych surowców, ograniczenie produkcji i recykling odpadów, ekologiczny catering i działania na rzecz ograniczenia transportu. Często stosowanym elementem jest carbon offset, czyli neutralizacja emisji CO2, np. poprzez sadzenie drzew.

Kolejnym celem projektu jest aktywizacja lokalnych społeczności do działań na rzecz zrównoważonego rozwoju i skierowany jest do przedstawicieli biznesu oraz instytucji zajmujących się organizacją wydarzeń, świadczących usługi, a także sprzedających produkty ekologiczne, jednostek samorządu terytorialnego i jednostek im podległych, organizacji pozarządowych oraz wszystkich osób indywidualnych biorących udział w zielonych wydarzeniach.

Oprócz działań skierowanych do uczestników Polonu 2011 udało się przekonać organizatorów POLCONU 2011, do m.in. prelekcji na temat: – Obcy – o gatunkach inwazyjnych i ich wpływie, na której będzie można poznać odpowiedzi na poniższe pytania: „Czym są gatunki inwazyjne? Jaki wpływ miała ich obecność w nowym środowisku? Dlaczego człowiek sprowadzał obce gatunki i jaki skutek miało to dla rozwoju cywilizacji? Czym są nowi Obcy – GMO i organizmy syntetyczne?.

Źródło: www.zielonylider.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię