Ministerstwo Środowiska wprowadziło od 1 lipca 2017 r. Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO) , aby poprawić efektywność segregacji odpadów komunalnych w Polsce.

Od tej pory odpady będą dzielone na cztery kategorie w podziale na kolory. Papierowe odpady wrzucamy do niebieskiego pojemnika, szklane do zielonego, metal i tworzywa sztuczne do żółtego natomiast odpady ulegające biodegradacji do brązowego.

Z surowców uzyskanych z recyklingu powstaje wiele produktów np. z papieru powstają filtry do kawy, opakowania do jajek, izolacja samochodowa oraz maseczki ochronne. Szklane odpady wykorzystywane są do produkcji kafelek, blatów kuchennych, szkieł optycznych oraz materiałów budowlanych w postaci włókien szklanych, z plastiku powstają folie, opakowania, włókna do produkcji ubrań, meble ogrodowe, zabawki długopisy. Odpady ulegające biodegradacji używane są do nawożenia roślin ogrodowych , ściółkowania gleby pod roślinami oraz rekultywacji terenów zdegradowanych.

Co i  gdzie wrzucamy?

Niebieski pojemnik przeznaczony jest na papierowe odpady np. opakowania z papieru i tekstury, gazety, ulotki, czasopisma, zeszyty i  papier biurowy. Nie możemy wrzucać kartonów po mleku i napojach, zużytych chusteczek, papierowych worków po nawozach, zalaminowanych kartek.

Do zielonego pojemnika wrzucamy szkło np. butelki po napojach, słoiki, szklane opakowania po kosmetykach. Natomiast nie wrzucamy ceramiki, porcelany, zniczy z zawartością wosku, luster, szyb, żarówek, reflektorów oraz szkła żaroodpornego.

Pojemnik na metale i tworzywa sztuczne oznaczony jest kolorem żółtym. Wrzucamy do niego butelki plastikowe, zakrętki od słoików, plastikowe opakowania, kartony po mleku, puszki po żywności, folię aluminiową, opakowania po środkach czystości i kosmetykach. Natomiast nie należy wrzucać opakowań po lekach, opakowań po farbach, plastikowych zabawek, części samochodowych.

Na odpady ulegające biodegradacji przeznaczony jest pojemnik brązowy. Wrzucamy do niego odpady warzywne i owocowe, gałęzie drzew i krzewów, skoszona trawa, resztki jedzenia, trociny i kora drzew. Brązowy pojemnik nie jest przeznaczony na ziemię, kamienie, popiół z węgla kamiennego, drewno impregnowane, kości, odchody zwierząt, olej jadalny oraz płyty wiórowe.

Wszystko czego nie możemy wyrzucić do tych czterech pojemników (niebieskiego, zielonego, żółtego i brązowego) a jednocześnie nie jest odpadem niebezpiecznym wrzucamy do pojemnika z odpadami zmieszanymi.

Należy pamiętać, że zużyte baterie, akumulatory, sprzęt elektryczny, opony oddajemy do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) i nie wrzucamy ich do żadnego innego pojemnika. Przeterminowane leki oddajemy do apteki posiadającej odpowiedni do tego celu pojemnik.

Kto segreguje, ten zyskuje!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię