W trosce o środowisko naturalne EDI ogłasza konkurs ekologiczny przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych (klasy III-VI) oraz gimnazjalnych (klasy I-III). Konkurs ekologiczny zostanie przeprowadzony 12 kwietnia 2012 r. w szkołach, które wyrażą chęć udziału w zawodach.

Przewiduje się przygotowanie dwóch rodzajów testów o podstawowej i gimnazjalnej skali trudności. Każdy test składać się będzie z 26 pytań i przyporządkowanych do nich czterech wariantów odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Za udzielenie prawidłowej odpowiedzi uczestnik otrzymuje 1 punkt. Natomiast za błędną odpowiedź -1 punkt. Nieudzielenie odpowiedzi na dane pytanie sprawia, że zawodnik otrzymuje 0 punktów.

Uczestnicy, którzy wykażą się największą wiedzą w zakresie ekologii, zostaną uhonorowani:

  •     Dyplomami grawerowanymi i nagrodami książkowymi, gdy zajmą 1 miejsce,
  •     Dyplomami laureatów i nagrodami książkowymi, gdy zajmą miejsca od 2 do 5,
  •     Dyplomami wyróżnienia, gdy zajmą miejsca od 6 do 10.

Dodatkowo każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom uznania. Także szkolny koordynator konkursu otrzyma stosowne zaświadczenie informujące o przeprowadzeniu ogólnopolskiego konkursu ekologicznego. Dyplomy i nagrody zostaną rozdane na podstawie rankingów przygotowanych oddzielnie dla szkoły podstawowej i gimnazjum.

Aby wziąć udział w konkursie ekologicznym, szkolny koordynator konkursu musi zgłosić uczestników najpóźniej do  20 marca 2012 r. wybierając jeden z poniższych sposobów:

  •     wypełnić kartę zgłoszeniową i wysłać ją pocztą na adres: Ogólnopolskie Konkursy Przedmiotowe EDI , ul. Czarnołęcka 26D, 04-740 Warszawa
  •     wysłać kartę faksem na numer (22) 509-86-71
  •     wypełnić zgłoszenie za pośrednictwem strony internetowej www.edi.edu.pl/ekologia
  •     przekazać zgłoszenie telefonicznie dzwoniąc pod numer (22) 509-86-70

Natomiast uczeń, który wyraża chęć przystąpienia do konkursu, wpłaca na Komitet Rodzicielski wpisowe w wysokości 8 zł. Szkolny koordynator wpłaca na konto EDIEGO:

  •     7,50 zł – gdy szkoła zgłosi od 5 do 29 uczestników,
  •     7 zł – gdy szkoła zgłosi od 30 do 59 uczestników,
  •     6,50 zł – gdy szkoła zgłosi powyżej 60 uczestników.

Wpłaty należy dokonać do 13 kwietnia 2012 r. na konto:
Ogólnopolskie Konkursy Przedmiotowe EDI
ul. Czarnołęcka 26D, 04-740 Warszawa
68 1140 2017 0000 4502 1069 3432

Do 4 kwietnia 2012 r. na adres szkoły zostaną przesłane materiały konieczne do przeprowadzenia konkursu tj. testy konkursowe, karty odpowiedzi, protokół z przeprowadzenia konkursu oraz instrukcja. Po zakończeniu konkursu szkolny koordynator do dnia 13 kwietnia 2012 r. odsyła wypełnione przez zgłoszonych uczniów karty odpowiedzi i dokonuje wpłaty.

Dodatkowo każdy uczeń, który jest uczestnikiem pisemnego konkursu ekologicznego, ma prawo wziąć udział w bezpłatnym konkursie plastycznym. Konkurs polega na samodzielnym wykonaniu rysunku, który przedstawiać będzie dowolne zagadnienie związane z ekologią. Prace  należy przygotować na kartce z bloku o formacie A4 wybierając dowolną technikę wykonania i wysłać je do 4 maja 2012 r. na adres:

Ogólnopolskie Konkursy Przedmiotowe EDI
ul. Czarnołęcka 26D, 04-740 Warszawa
z dopiskiem „Ekologia”

Źródło: www.edi.edu.pl/ekologia

Celem konkursu jest kształtowanie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej. / Fot. Makio Kusahara, www.sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię