Osią projektu szkoleniowego ?Nie marnuję ? segreguję, nie marnuję ? kompostuję ? kampania na rzecz poprawy efektywności systemów selektywnej zbiórki odpadów? jest kurs dla ?Trenerów edukacji odpadowej?, którzy będą mogli prowadzić zajęcia edukacyjne dla społeczności lokalnych, dzieci i młodzieży.

Fundacja Ekologiczna "Zielona Akcja" od wielu lat prowadzi Programy Edukacyjne związane z edukacją dzieci i młodzieży szkolnej, warsztaty dokształcające z zakresu edukacji ekologicznej dla nauczycieli szkolnych i przedszkolnych, kampanie edukacyjne związane z wprowadzaniem selektywnej zbiórki odpadów w gminie, powiecie lub regionie, opracowuje także Programy Edukacji Ekologicznej dla gmin i powiatów oraz Programy Edukacji Regionalnej i Ekologicznej dla wybranych regionów. Wspiera gminy we wdrażaniu selektywnej zbiórki odpadów oraz monitoruje systemy selektywnej zbiórki w gminach.

Projekt ma na celu:

    * promocję odpowiedniego postępowania z odpadami opakowaniowymi i biodegradowalnymi poprzez włączenie gmin, związków komunalnych i mieszkańców do działań ograniczających ich ilość,
    * przygotowanie edukatorów (animatorów, trenerów, nauczycieli) prawidłowego postępowania z odpadami prowadzących działania edukacyjno – informacyjne lokalnie i w regionach,
    * podniesienie efektywności systemów selektywnej zbiorki poprzez pomoc gminom i związkom gmin w prowadzeniu działań informacyjno – edukacyjnych kierowanych do mieszkańców,
    * upowszechnianie dobrych praktyk dotyczących zagospodarowania odpadów opakowaniowych i biodegradowalnych na terenie województw objętych projektem.

Przygotowanie trenerów edukacji odpadowej

Uczestnikami kursu będą nauczyciele, pracownicy przedsiębiorstw gospodarki komunalnej zajmujący się edukacją, pracownicy Urzędów Gmin prowadzący sprawy ochrony środowiska, przedstawiciele ekologicznych organizacji pozarządowych.
W ciągu wielu lat doświadczeń zgromadziliśmy różnorodne metody edukacyjne, którymi chcemy się podzielić przygotowując fachowców – edukatorów  prowadzących zajęcia dotyczące odpadów.
Organizując kurs szkoleniowy dla trenerów chcemy przygotować uczestników do nowego, kreatywnego podejścia do edukacji ekologicznej opartej o system wartości.

Cele kursu szkoleniowego to:

    * nabycie umiejętności prowadzenia zajęć w zakresie postępowania z odpadami;
    * przekazanie podstawowej wiedzy o gospodarce odpadami w aspekcie przepisów, technologii, rozwiązań organizacyjnych;
    * przygotowanie do prowadzenia kampanii edukacyjnych i edukacyjnych projektów społecznych.

Kurs ma przygotować 15 kompetentnych trenerów, którzy dysponując przekrojową wiedza dotyczącą odpadów będą potrafili prowadzić różnego rodzaju szkolenia, spotkania informacyjne, warsztaty w swoich środowiskach działania, jak również działania kampanijne czy projektowe.

Celem kursu szkoleniowego jest  przekazanie podstawowej wiedzy o problematyce odpadów w skali lokalnej, regionalnej i globalnej,  zaprezentowanie i przećwiczenie nowoczesnych metod prowadzenia zajęć edukacyjnych i przygotowanie do prowadzenia działań informacyjnych i edukacyjnych projektów społecznych.
Uczestnicy nabędą umiejętności planowania i prowadzenia zajęć w zakresie postępowania z odpadami, nauczą się kreatywnie wykorzystywać i łączyć różne metody edukacyjne oraz formy komunikacji ze społecznością lokalną.

Program szkolenia obejmuje 2 zjazdy dwu i pół dniowe realizowane w listopadzie br. i styczniu 2011r. Uczestnicy kursu aby otrzymać certyfikat ukończenia będą musieli stworzyć własny scenariusz lub program zajęć wraz z ćwiczeniami oraz samodzielnie przeprowadzić minimum jedne zajęcia.

Każdy z uczestników otrzyma specjalnie przygotowany pakiet szkoleniowy składający się z prezentacji, ćwiczeń, materiałów opisowych. Zajęcia poprowadzi wysoko wykwalifikowana kadra trenerów i moderatorów edukacji ekologicznej i organizacji pozarządowych. Uczestnicy złożą karty zgłoszeniowe, w których zaproponują wykorzystanie nabytych umiejętności.

Program I zjazdu szkoleniowego

•    Edukacja ekologiczna poświęcona odpadom  w podstawie programowej wszystkich poziomów nauczania; w programach ochrony środowiska i planach gospodarki odpadami.
•    Doskonalenie indywidualnych umiejętności komunikacyjnych w aspekcie działań edukacyjnych.
•    Nowe metody edukacji ekologicznej: metody edukacyjnych wartości życia, metody aktywizujące.
•    Podstawowe umiejętności prowadzenia zajęć z różnymi grupami wiekowymi, spotkanie informacyjne, szkolenie, warsztat, debata.
•    Gry i zabawy edukacyjne.

Program II zjazdu szkoleniowego

•    Doskonalenie umiejętności tworzenia planu zajęć edukacyjnych przy wykorzystaniu różnych metod; tworzenie scenariuszy zajęć i ćwiczeń pod potrzeby odbiorców.
•    Informowanie i edukowanie społeczności lokalnych, program informacyjny, kampania społeczna.
•    Przykłady projektów edukacyjnych.
•    Indywidualny plan rozwoju trenera edukacji odpadowej.

Zgłoszenie wraz z listem motywacyjnym proszę przesyłać do 10.11.2010 r. do Fundacji Ekologicznej „Zielona Akcja” na adres [email protected] lub faksem (076) 721-24-96.

Udział w kursie jest bezpłatny.
 

Zadaniem trenerów będzie włączenie mieszkańców w bardziej efektywną segregację odpadów i przydomowe kompostowanie. / Fot. Maciek Pelc, www.sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię