Zbliżający się okres wakacyjny niewątpliwie sprzyja poszukiwaniom wyjątkowych miejsc na mapie Polski. Dziś proponujemy obrać kurs na Lubelszczyznę i poddać się jej NATURAlnym wdziękom!

Swoją wędrówkę po tych terenach rozpoczniemy od Małopolskiego Przełomu Wisły. Jest to najbardziej wysunięty na wschód odcinek Wisły, rozciągający się od Zawichostu aż po Puławy. Małopolski Przełom Wisły ciągnie się wzdłuż zachodniej krawędzi Wyżyny Lubelskiej, granicząc od zachodu z Wyżyną Sandomierską, Przedgórzem Iłżeckim i Równiną Radomską a od wschodu z Wysoczyzną Lubartowską, Równiną Bełżycką, Płaskowyżem Nałęczowskim, Kotliną Chodelską i Wzniesieniami Urzędowskimi. Region wywodzi się na południu z Niziny Nadwiślańskiej i przechodzi na północy w Dolinę Środkowej Wisły. Te malownicze tereny obfitują nie tylko w rozmaite gatunki fauny i flory, ale również w dwa obszary Natura 2000. Rzeka płynie tu w dolinie, a na jej lessowych i wapiennych zboczach można zaobserwować ciepłolubne zespoły roślinne, które latem przybierają barwę żółtą z uwagi na kwitnienie omanów wąskolistnych. Niewątpliwą wisienką na tym kwiatowym torcie są przepiękne motyle, trzepoczące skrzydłami w blasku słońca. Wśród nich można wyróżnić pazia królowej oraz modraszka oriona. Dzikość i dziewiczość tego regionu przyciągają nie tylko ludzkich koneserów naturalnego piękna, ale są również atrakcyjne dla ptasich lokatorów. Swoje siedliska nad Małopolskim Przełomem Wisły posiada 14 gatunków ptaków, wymienionych w  Załączniku I  Dyrektywy Ptasiej oraz cztery gatunki z Polskiej Czerwonej Księgi. Każdy, kto podczas wakacyjnych podróży pragnie zanurzyć się w naturze, a jednocześnie dotknąć historii, powinien na własnej skórze poznać walory zazielenionych brzegów Wisły oraz urokliwych miasteczek: Kazimierza Dolnego i Janowca. Więcej o nich dowiecie się TUTAJ

Lasy Janowskie

Kontynuując poszukiwania lubelskich obszarów obfitujących w cenne przyrodniczo i  krajobrazowo siedliska docieramy na teren Lasów Janowskich, zajmujących środkową część Puszczy Solskiej. Na powierzchni 40 hektarów występuje tam 130 gatunków ptaków, w tym wiele gatunków rzadkich, takich jak: rybołów, orlik grubodzioby, orlik krzykliwy, bielik, bocian czarny, żuraw, oraz zagrożonych wyginięciem (głuszec). Okoliczne, miejscami niedostępne, lasy stanowią schronienie dla wilków, łosi, jeleni, dzików i innej rodzimej zwierzyny. We wsi Szklarnia utworzona została ostoja konika biłgorajskiego, znanego także jako konik polski. Kilka z tych zwierząt zostało wydzielonych ze stada w celu prowadzenia z ich udziałem hipoterapii, oraz do celów użytkowych i rekreacyjnych. Pozostała część żyje na wolności i dokarmiana jest tylko w okresie zimowym. Warto poczytać również o innych urokach tych leśnych zakątków  TUTAJ.

Roztocze

Każdy pasjonat turystyki zwraca szczególną uwagę zarówno na walory przyrodnicze, jak i możliwości aktywnego wypoczynku. Odpowiedzią na te potrzeby jest obszar Doliny Roztoki! Na odwiedzających czeka tam paleta atrakcji, takich jak wycieczki rowerowe, spływy kajakowe, czy przejażdżki konne. Zróżnicowanie rzeźby i budowy geologicznej jest powodem podziału Roztocza na trzy części: zachodnią, środkową i wschodnią. Każda z nich cechuje się inną rzeźbą terenu, a także występowaniem innej roślinności.  Przemierzając ten region można odpoczywać w cieniu lip, grabów i buków, charakterystycznych dla Roztocza Zachodniego, czy też drzew iglastych, których ilość przeważa na terenie Roztocza Środkowego i Wschodniego. Cały obszar Roztocza został w 2010 r. wyszczególniony przez BirdLife International jako ostoja ptaków IBA, ze względu na występowanie gatunków zagrożonych w skali światowej i europejskiej. Więcej informacji dotyczących rzeźby Roztocza oraz jego atrakcji można znaleźć  TUTAJ.

Mamy nadzieję, że w Państwa wakacyjnych planach nie zabraknie wspomnianych w artykule,  urokliwych terenów Lubelszczyzny. Nie pozwólmy, aby zarzucono nam, że ?cudze chwalimy, swego nie znamy?. Dajmy się porwać pięknu przyrody obszarów Natura2000!

Joanna Tatarkiewicz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię