W naszym cyklu podróży szlakiem NATURA 2000 wędrowaliśmy już po Dolnym Śląsku i Lubelszczyźnie. Dziś w poszukiwaniu przygód i perełek natury udajemy się do województwa mazowieckiego.

Pierwsze kroki kierujemy ku Małopolskiemu Przełomowi Wisły, o którym była już mowa w poprzednim artykule (Kierunek: Lubelszczyzna). Dociekliwi zapewne doczytali, że na tym terenie występują dwa Obszary Natura 2000 ? Małopolski Przełom Wisły oraz Przełom Wisły w Małopolsce. Drugi z nich rozciąga się od doliny Wisły od ujścia Sanny powyżej Annopola do miasta Puławy i obejmuje powierzchnię 15 116,4 ha. Co ciągnie turystów w te rejony? Dzikość! Dzikość rzeki i ostoi siedliskowych, w których bytują ptaki wodno ? błotne o randze europejskiej, m. in. czapla biała i nadobna, bocian czarny, bielik, kulon, mewa czarnogłowa, czy rybitwa wielkodzioba. Pomiędzy korytem rzeki a wysokimi brzegami występuje mozaika zarośli wiklinowych, łęgów, pastwisk i łąk kośnych. Przełom Wisły w Małopolsce jest znany również z występowania żółwia błotnego, czy cennych gatunków ryb takich, jak koza, różanka i piskorz. Więcej o tym obszarze  można przeczytać TUTAJ.

Kamienny Dół - Kazimierz Dolny (1)

                                                  Fot.  Kamienny Dół w Kazimierzu Dolnym

Kazimierz Dolny (2)

Fot. Rynek w Kazimierzu Dolnym

Zamek w Janowcu (1)

Fot. Zamek w Janowcu

 Puszcza Kozienicka

Kolejnym przystankiem na naszej wakacyjnej mapie jest Ostoja Kozienicka (dawniej Puszcza Kozienicka), czyli 30 000 hektarowy kompleks leśny, obejmujący obszar Równiny Kozienickiej, pomiędzy Radomiem i Wisłą, na granicy powiatów kozienickiego i radomskiego. Jest to teren specjalnej ochrony ptaków,  w tym co najmniej 29 gatunków ptaków wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej. W Puszczy Kozienickiej naliczono występowanie ponad 200 gatunków ptaków, w tym ok. 150 gatunków lęgowych (m.in. bocian czarny, żuraw, trzmielojad, orlik grubodzioby, batalion, zimorodek). Zimą na tereny puszczy przylatują z północy sokoły wędrowne, orzechówki czy też rzepołuchy.  Połowę ostoi stanowią lasy, dawniej królewskie, w których przez wieki polowania urządzali Jagiellonowie. Dziś można polować z aparatem fotograficznym na niepowtarzalne ujęcia, zarówno fauny, jak i flory.  W taki sposób można ?ustrzelić? m. in. daniele, jelenie, łosie, sarny, dziki, lisy, czasem borsuki, kuny, czy łasice. TUTAJ dostępne są informacje dotyczące ścieżek dydaktycznych, szlaków pieszych oraz rowerowych oraz rozbudowany opis puszczy. Zapraszamy do lektury!

DSC_0466

Fot. Wioska Indiańska PONOKA w Augustowie koło Kozienic

DSC_0597

Fot. Konna przejażdżka w rytm szumu drzew

 Dolina Dolnego Bugu

Naszą podróż kończymy w Dolinie Dolnego Bugu, w królestwie starorzeczy. Koryto Bugu pozostało poza wpływami działalności człowieka, przez co zachowane zostały naturalne, piaszczyste wyspy, które porastają wierzbowe lub topolowe łęgi rzeczne. Dodatkowo można tu zaobserwować także sasankę otwartą czy chronionego staroduba, którego obszarem występowania są łąki. Mieszkańcami tych okolic są również takie gatunki ptaków, chronionych ptasią dyrektywą, jak  perkozek, czernica, łyska, puszczyk, czy pliszka żółta. Po garść wiadomości dotyczących atrakcji turystycznych Doliny Bugu należy skierować się TUTAJ.

DSC_0828

Fot. W łęgach wierzbowych można spotkać leżakujące zwierzęta gospodarskie

DSC_0924

Fot. A wśród traw wyrożnia się kosaciec żółty…

DSC_0727

Fot. Błękitna toń wody i łódka tworzą w słoneczny dzień duet idealny

W kolejnej odsłonie naszych wakacyjnych podróży wybierzemy się do województwa podkarpackiego, by dalej poznawać najpiękniejsze rejony Polski, bogate w obszary Natura2000. Zapraszamy już niedługo!

Joanna Tatarkiewicz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię