Program skierowany jest do klas 4-6 szkoły podstawowej. Lekcja ma na celu wskazywanie na mapie Wisły od źródła do ujścia, dostrzeganie bogactwa przyrodniczego rzeki i jej doliny,

poznawanie roślin i zwierząt występujących w Wiśle i w najbliższej okolicy rzeki i kształtowanie świadomości piękna rzeki Wisły.

Scenariusz został stworzony na potrzeby projektu „Wiślana Szkoła”.  Wiślana Szkoła? to pilotażowy program edukacji ekologicznej na temat rzeki Wisły, autorstwa Fundacji Nasza Ziemia, skierowany do placówek edukacyjnych wszystkich szczebli (przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich) z terenu miasta stołecznego Warszawy. Idea programu opiera się na zainteresowaniu stołecznych szkół i przedszkoli przyrodą warszawskiego odcinka Wisły oraz potrzebą i możliwościami jej ochrony, a także zachęceniu do spędzania wolnego czasu nad jej brzegami.

Fot. www.freeimages.com/januszek

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię