Zajęcia uświadamiają konieczność selektywnej zbiórki odpadów oraz wtórnego ich wykorzystania, czyli recyklingu.

Cel ogólny: Uświadomienie konieczności  selektywnej zbiórki odpadów oraz wtórnego ich wykorzystania, czyli recyklingu.

Cele operacyjne:
Dziecko
?    zna kolory worków i kontenerów na odpady, wie na jaki rodzaj odpadów są one przeznaczone,
?    rozumie potrzebę segregacji odpadów i jej znaczenie dla środowiska,
?    wie jakich odpadów nie należy segregować,
?    wykonuje zadania zgodnie z instrukcją,
?    zgodnie współpracuje w zespole,
?    rozpoznaje znak recyklingu i wie, co on oznacza

Autorzy i prowadzący: mgr Bożena Chwała-Mazur i mgr Anna Zmełty

Migawki z zajęć przeprowadzonych na podstawie scenariusza. / Fot. B. Chwała-Mazur

Po zajęciach dzieci rozumieją potrzebę segregacji odpadów i jej znaczenie dla środowiska. / Fot. B. Chwała-Mazur

Fot. Depositphotos

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię