Bardzo ważną dziedziną działalności PGK Słupsk jest edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży oraz mieszkańców miasta Słupska. Głównym celem edukacji ekologicznej jest kształtowanie właściwych postaw związanych z ochroną środowiska, a także podniesienie świadomości ekologicznej wśród społeczności lokalnej.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Słupsku
ul. Szczecińska 112
76-200 Słupsk
tel. 59 843-40-22
www.pgkslupsk.pl
[email protected]

Fot. Laureaci konkursu fotograficznego

PGK powstało w 1992 r. w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego, działającego na zasadach przedsiębiorstwa użyteczności publicznej o nazwie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Słupsku.

W skład Spółki wchodzą następujące jednostki organizacyjne:

  • Zarząd Spółki, administracja, księgowość;
  • Biuro Obsługi Klienta;
  • Zakład Wywozu Odpadów;
  • Zakład Robót Porządkowych;
  • Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie.

Główną działalnością Spółki jest zagospodarowanie odpadów komunalnych z miasta Słupska i okolicznych gmin oraz zimowe i letnie utrzymanie placów i ulic.

PGK swoim zasięgiem obejmuje 13 jednostek administracyjnych z powiatu słupskiego, bytowskiego i sławieńskiego.

 Bardzo ważną dziedziną działalności Spółki jest edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży oraz mieszkańców miasta Słupska. Głównym celem edukacji ekologicznej jest kształtowanie właściwych postaw związanych z ochroną środowiska, a także podniesienie świadomości ekologicznej wśród społeczności lokalnej. W ramach edukacji ekologicznej PGK Sp. z. o. o. w Słupsku wspiera programy ekologiczne prowadzone w słupskich szkołach i przedszkolach, a także organizuje szereg akcji poruszających aspekt ochrony środowiska.

Wspólnie z PGK prowadzona jest również akcja zbierania zużytych baterii w miejskich placówkach oświatowych. Dla dzieci i młodzieży organizowane są także wycieczki edukacyjne do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie. Co roku PGK w Słupsku pod patronatem Urzędu Miejskiego czynnie uczestniczy w akcji „Sprzątania Świata”, udostępniając swój sprzęt samochodowy na ten właśnie cel.

Edukacja ekologiczna prowadzona jest nie tylko dla dzieci i młodzieży, ale także dla dorosłych mieszkańców naszego miasta. W tym zakresie organizowane są różnego typu przedsięwzięcia proekologiczne, np.: Zielona kampania – zbiórka odpadów zielonych, czy też Eko-Sobota – zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego. Kolejnym przykładem promowania ochrony środowiska przez PGK jest film edukacyjny pt. „ Wspólnie dbamy o środowisko”, w którym przedstawiono szeroki zakres działalności Spółki, jej osiągnięcia w dziedzinie ochrony środowiska oraz plany na przyszłość. Film ten adresowany jest do wszystkich odbiorców – od najmłodszych, początkujących ekologów i ich rodziców do najstarszego pokolenia. Film jest ogólnodostępny na stronie internetowej www.pgkslupsk.pl

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Słupsku jest również laureatem wielu prestiżowych, ogólnopolskich konkursów ekologicznych.

Fot. Wizyta Przedszkolaków w ZUO w Bierkowie

Źródło: www.pgkslupsk.pl

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię