Oceana, największa międzynarodowa organizacja działająca na rzecz ochrony mórz i oceanów, opublikowała raport, proponując dziewięć nowych obszarów, które powinny zostać włączone do istniejącej sieci morskich obszarów chronionych w Morzu Bałtyckim.

Te obszary, w Szwecji, Finlandii i Danii, zidentyfikowane podczas rozległych badań prowadzonych przez Oceanę w trakcie dwumiesięcznej ekspedycji po Morzu Bałtyckim wiosną 2011 roku, mają szczególnie duże znaczenie dla ochrony różnorodności biologicznej. Z tego powodu muszą być należycie chronione przed szkodliwą działalnością człowieka, by miały szansę odzyskać właściwy stan.

Dziewięć nowych, proponowanych obszarów obejmują wody przybrzeżne będące domem dla cennych siedlisk, społeczności i gatunków, które nie są objęte aktualnie istniejącą siecią obszarów chronionych. Niektóre z siedlisk udokumentowanych przez Oceanę nie zostały nigdy wcześniej opisane w Morzu Bałtyckim, np. wyjątkowe "ogrody koralowców" w cieśninach Kattegat i Sund, które są szczególnie podatne na zniszczenia, w szczególności powodowane przez trałowanie denne.

W połączeniu z efektywnym zarządzaniem działalnością człowieka, tworzenie morskich obszarów chronionych jest ważnym mechanizmem wspierania właściwego stanu środowiska morskiego, a w konsekwencji zrównoważonego rybołówstwa – dodała Anne Schroeer, kierownik projektu bałtyckiego w organizacji Oceana.

Obecnie jedynie 12% powierzchni Bałtyku objęte jest siecią morskich obszarów chronionych. Aby zapewnić zachowanie właściwego stanu różnorodności biologicznej, co najmniej 30% Morza Bałtyckiego powinno zostać objęte ochroną. Oznacza to, że oprócz ochrony prawnej, obszary te muszą być odpowiednio zarządzane. Wiele z cennych przyrodniczo siedlisk może odzyskać dawną świetność jedynie po objęciu ochroną, a dzięki odtworzeniu zasobów ryb skorzystałoby na tym także rybołówstwo.

Źródło: eu.oceana.org/en

Niektóre z siedlisk udokumentowanych przez Oceanę nie zostały nigdy wcześniej opisane w Morzu Bałtyckim. / Fot. www.sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię