W ramach obchodów tegorocznego Dni Ziemi Burmistrz Miasta Brzegu ogłosił cztery konkursy o tematyce ekologicznej, skierowane do przedszkolaków oraz uczniów brzeskich szkół podstawowych i gimnazjów. W trzech konkursach prace należy złożyć do 3 kwietnia br., natomiast uczestnicy konkursu ?Stop dzikim wysypiskom? mają czas do 30 października.

Pierwszy konkurs nosi tytuł: „Jak dbam o środowisko w swoim codziennym życiu”, a jego przedmiotem jest praca plastyczna pokazująca, co uczestnicy robią w swoim codziennym życiu, aby chronić środowisko. Młodsi uczestnicy (przedszkolaki oraz uczniowie klas I i II) mogą przedstawić temat w formie pracy plastycznej. Starsi uczniowie przedstawiają temat w formie pracy pisemnej (opowiadania). Konkurs skierowany jest do przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych gimnazjów.

„Nasz Ekoludek” to tytuł drugiego konkursu. Zadaniem uczestników jest stworzenie ludka z odpadów (surowców wtórnych). Konkurs skierowany jest do przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych gimnazjów. 

Trzecim konkursem jest „Przyroda w oczach młodego poety”. W ramach tego konkursu uczestnicy tworzą utwory poetyckie na temat uroków przyrody, widzianej oczami dziecięcego autora. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. 

Ostatni konkurs ma tytuł „Stop dzikim wysypiskom”, a zadaniem jego uczestników jest zlokalizowanie na terenie miasta Brzegu ”miejsc szczególnie zanieczyszczonych”, sporządzenie opisu miejsca, ilości i rodzaju zebranych odpadów, opis wpływu „dzikiego wysypiska” na otaczające środowisko – na człowieka, szatę roślinną, wskazanie propozycji działań naprawczych oraz wskazanie działań zapobiegających powstawaniu dzikich wysypisk. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

W pierwszych trzech konkursach prace należy złożyć w urzędowym Biurze Podawczym lub w Biurze Urbanistyki i Ochrony Środowiska (pok. 12 budynek „B” parter) do 3 kwietnia br. Natomiast uczestnicy konkursu „Stop dzikim wysypiskom” mają czas do 30 października.

Źródło: www.brzeg.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię