Świadomość ekologiczna przedszkolaków była przedmiotem pilotażowego projektu badawczego Playdo. Na próbie 322 przedszkolaków określano, np. czy dzieci znają czynniki szkodzące środowisku oraz czy potrafią segregować odpady.

Projekt pod nazwą Playdo to badania społeczne i marketingowe i udziałem dzieci i młodzieży. Wynikiem tego było określenie postaw ekologicznych wśród najmłodszych. Efektem badania jest konkurs, którego celem jest popularyzacja zagadnień z obszaru ekologii.

W wyniku badania dowiedziono, że ogólna świadomość ekologiczna u dzieci jest bardzo wysoka. Prawie wszyscy z 322 przebadanych dzieci zauważali potrzebę troski o środowisku. Większy problem stanowiło wskazanie czynników, które szkodzą środowisku naturalnemu. Jednak i tu maluchy dały radę!

Niemal połowa, bo 41 proc. badanych wskazało aż 3 lub nawet więcej czynnikow szkodzących środowisku. Dzieci najczęściej wśród zagrożeń wymieniały dym i spaliny, a także śmieci i zagrożenia dla roślin.

Skąd maluchy czerpią wiedzę o środowisku? Jak się okazuje, najczęściej wiedzę wynoszą z domu. Drugim źródłem, były placówki przedszkolne. Większość maluchów jest za pan brat z zasadami właściwej segregacji odpadów. Tylko co 9 przedszkolak nie potrafił wskazać, w jaki sposób segreguje się odpady. Cieszy też wiedza dzieci na temat elektroodpadów – prawie 3/4 maluchów potrafiło zdefiniować, czym jest ta grupa odpadów. Okazało się także, że dzieci są świadome zagrożenia dla środowiska, wywołanego niewłaściwym postępowaniem z elektroodpadami.

Zakładanym efektem badania Playdo jest konkurs, w ramach, którego nauczyciele przedszkola przygotowują konspekty zajęć z ekologii. Zgłoszenia są przyjmowane do 14 sierpnia 2013. Na podstawie zebranych konspektów zostanie przygotowany podręcznik z zajęciami ekologicznymi.

Regulamin konkursu

Raport_playdo

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię