Zdanie ?Małe działania wielu ludzi dają dużo? jest prawdziwe, o ile wszystkie te ?małe działania? ogniskują się na pojedynczym ?dużo? ? np. jeżeli milion ludzi daje 10 funtów na rzecz jednej ofiary wypadku, osoba ta otrzymuje 10 mln funtów. To jest dużo. Ale z energią jest zupełnie inaczej. Wszyscy ją zużywamy.

Właśnie aktywna edukacja ekologiczna społeczeństwa w zakresie racjonalnego użytkowania energii jest celem kampanii "Klimatyczna Energia", realizowanej od lutego 2011 roku do marca 2012 roku. W celu zwiększenia siły oddziaływania kampania powiązana jest z aktualnymi tematami zmian klimatu i odpowiedzialności energetycznej.

Adresatem kampanii są lokalne samorządy na poziomie gmin i ich mieszkańcy. 
 
Działania realizowane w ramach kampanii obejmą: wydanie i dystrybucję m.in. do wszystkich gmin w kraju książki „Zrównoważona energia” (tłumaczenie i adaptacja do warunków polskich kompendium wiedzy na temat energii autorstwa Profesora Davida MacKay z Uniwersytetu Cambridge – oficjalnego doradcy rządu brytyjskiego ds. energii i zmian klimatu); przeprowadzienie konkursu „Gmina z klimatem” dla samorządów najbardziej zaangażowanych w działania dla racjonalizacji zużycia energii; organizację ogólnopolskiej wystawy podsumowującej konkurs na 12 największych dworcach PKP; realizację festiwali edukacyjno-pomocyjnych „Energicznie dla klimatu” realizowanych w zwycięskich gminach i działania promocyjne w tym spotkania na uczelniach, serwis medialny i konferencje prasowe.

Projekt jest finansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Koordynatorem projektu jest Krzysztof Smolnicki, [email protected].

Więcej informacji (w tym wersję internetową książki „Zrównoważona energia”, z której pochodzi cytowany fragment) znaleźć można na stronie www.eko.org.pl.

Aby osiągnąć dużą różnicę w całkowitym zużyciu energii, musimy sprawić, by niemal każdy dokonał „dużej” zmiany w swoim zużyciu energii, np. wyłączając funkcję czuwania. / Fot. www.sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię