Inicjatywa Green Wave (Zielona fala), koordynowana przez Sekretariat ds. Konwencji o Bioróżnorodności (CBD) i mająca na celu upowszechnianie wiedzy na świecie na temat zasadniczej roli bioróżnorodności w naszym życiu.

W ramach inicjatywy Green Wave dzieci i młodzież z całego świata zachęcani są do posadzenia drzewa o godzinie 10:00 w dniu 22 maja, Międzynarodowym Dniu Bioróżnorodności. Będzie to symboliczny gest podkreślający rolę życia na Ziemi. Przesuwając się ze wschodu na zachód i obejmując kolejne strefy czasowe inicjatywa utworzy „Zieloną Falę”, symbolizującą świadomość ekologiczną i działania na rzecz ekologii.

ONZ zwraca uwagę całego świata na rolę bioróżnorodności, czyli bogactwa form życia na Ziemi, a także na konsekwencje jej zaniku. Fakty są następujące:

• 30% gatunków na świecie jest obecnie zagrożonych wyginięciem z powodu działalności człowieka i zmian klimatycznych
• ponad milion gatunków roślin i zwierząt lądowych może zniknąć bezpowrotnie z naszej planety do roku 2050
• niekontrolowany zanik różnorodności biologicznej — biorąc pod uwagę wskaźnik wymierania gatunków, który według szacunków jest teraz nawet 1000 razy wyższy niż w świecie bez ingerencji człowieka — może doprowadzić do powstania takich problemów, jak brak wody, erozja gleby i wybrzeży, przemieszczenia ludności, choroby i kurczenie się zasobów żywności
• z ekonomicznego punktu widzenia zanik różnorodności biologicznej i degradacja ekosystemu tylko w roku 2008 będzie kosztowała od 2 do 4,5 biliona dolarów, co stanowi od 3,3 do 7,5% globalnego PKB.

Organizacje na całym świecie przyłączają się do wspieranej przez ONZ inicjatywy. Wśród jej uczestników jest brytyjskie Muzeum Historii Naturalnej w Londynie, francuskie Muzeum Narodowe Historii Naturalnej w Paryżu oraz amerykański Instytut Smithsona w Waszyngtonie.

Korzystając z globalnego zasięgu firma Airbus także wspiera kampanię i zachęca do tego innych, tak by Zielona Fala w Międzynarodowym Roku Różnorodności Biologicznej dotarła do najdalszych zakątków Ziemi. Fundacja Airbusa rozpocznie program wolontariacki na rzecz środowiska wśród 52 tys. pracowników na całym świecie, który będzie prowadzony w Indiach. Pracownicy Airbusa wezmą udział w licznych działaniach lokalnych – sadzeniu drzew w Hiszpanii, Japonii i Wietnamie, sadzeniu ogrodów w Chinach, budowaniu uli w Niemczech koło lotniska, konkursie fotograficznym na temat bioróżnorodności w Alabamie i wielu innych inicjatywach.

Zielona Fala
– Konwencja o Bioróżnorodności (CBD) jest porozumieniem między rządami Narodów Zjednoczonych, której celem jest zachowanie bioróżnorodności, umiejętne korzystanie z jej zasobów z myślą o przyszłości i sprawiedliwe korzystanie z zasobów genetycznych.
– Rok 2010 został ogłoszony przez ONZ Międzynarodowym Rokiem Bioróżnorodności. 22 maja o godz. 10.00 młodzi ludzie na całym świecie posadzą drzewa aby w ten sposób podkreślić znaczenie bioróżnorodności.
– Uczestnicy mogą dodać zdjęcia oraz swoje historie na stronie Zielonej Fali.

Posadź wraz z innymi uczestnikami na całym świecie symboliczne drzewo. Nazwij je i zarejestruj na stronie projektu: http://greenwave.cbd.int/en/about-greenwave a pojawi się ono na specjalnej mapie.

Dzięki rejestracji, całkowicie darmowej, uzyskasz możliwość opisania całego wydarzenia przesłania zdjęć i tym samym podzielenia się tym wydarzeniem z innymi osobami na świecie. Jeśli jesteś uczniem, nauczycielem szkoły w Kotlinie Kłodzkiej zarejestruj swoją Szkołę, a Stowarzyszenie Przyrodnicze CIS w ramach programu
Badania Przyrody dofinansuje akcję poprzez fundusze na zakup sadzonki.

Informacje o dofinansowaniu na stronie www.badaniaprzyrody.pl

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.greenwave.cbd.int

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię