Najbliższe dni w Białowieskim Parku Narodowym zapowiadają się niezwykle ciekawie. Przed nami finał Ekozespołów oraz ciekawe wystawy.

Jutro odbędzie się finał Ekozespołów pt. „Oszczędzam energię – chronię klimat”, które rozpocznie się o godz. 9.00, a zakończy zwiedzaniem muzeum o 11.00.
Szkolny Program Ekozespołów realizowany jest w Polsce od 10-ciu lat. Program skierowany jest do uczniów i nauczycieli wszystkich poziomów nauczania, a jego celem jest wychowanie młodego pokolenia ludzi odpowiedzialnych za dalsze losy planety. Uczniowie pod opieką nauczycieli – szkolnych instruktorów, prowadzą w swoich placówkach działania w pięciu głównych obszarach: oszczędzanie wody, energii, zdrowe odżywianie, zrównoważony transport oraz zmniejszanie ilości wytwarzanych odpadów. Program rokrocznie kończy się konkursem na dwóch poziomach – wojewódzkim, realizowanym m. in. przez Białowieski Park Narodowy oraz ogólnopolskim. Konkurs na najciekawsze działania proekologiczne w naszym regionie dofinansowany jest przez WFOŚiGW w Białymstoku. Koordynatorem krajowym jest Fundacja GAP Polska.

W roku szkolnym 2010/2011 odbyła się 10-ta edycja programu i konkursu, której hasło przewodnie brzmi: „Z energią na rzecz ochrony klimatu”. Wzięło w niej udział około 400 uczniów pod opieką 33 nauczycieli.

W Muzeum Przyrodniczo-Leśnym BPN trwają nowe wystawy czasowe.
 
Pierwsza z nich to Panorama Żubry, o wymiarach długości 4 metrów i wysokości 3 metrów. Obraz namalowany został w plenerze przez dwójkę, nieznanych z nazwiska, artystów w ramach działań „Partnerstwo dla Klimatu”. Wykonanie pracy, prezentowanej publiczności po raz pierwszy sfinansowano ze środków NFOŚiGW w 2008 r. Białowieskie żubry zobaczyć można w hollu głównym w Muzeum BPN.

Trwa także wystawa „Puszcza Białowieska w XIX – wiecznej grafice”. Autorami wystawy są pracownicy BPN: Ewa Moroz-Keczyńska i Andrzej Keczyński. Na wystawie prezentujemy 40 prac. Większość z nich pochodzi z kolekcji biblioteki Białowieskiego Parku Narodowego. W wieku XIX nastąpiło upowszechnienie ilustracji w książkach i czasopismach. Było to możliwe dzięki rozwojowi technik graficznych, jaki miał miejsce w końcu XVIII wieku. Użycie w drukarstwie akwatinty, litografii i drzeworytu sztorcowego, doprowadziło do obniżenia kosztów druku i w konsekwencji – zwiększeniu popytu na ilustracje. Pierwsze grafiki z terenu Puszczy Białowieskiej pochodzą z roku 1826. Ich autorem jest Jakub Sokołowski (1784 – 1837), jeden z artystów odwiedzających salon hrabiego Chodkiewicza, gdzie malarze i arystokraci zapoznawali się z litografią, która około roku 1818 była nowością w Warszawie. Uczestniczył on w roku 1821 w podróży J. Brinckena, nadleśnego Królestwa Polskiego do Białowieży. Przywiezione szkice i akwarele pozwoliły na zamieszczenie 4 ilustracji w pracy Brinckena. Były to akwatinty rytowane przez F. K. Dietricha (1779-1847). Zróżnicowane tematycznie ilustracji, ich wielkość i jakość, były odzwierciedleniem tendencji edytorskich na ówczesnym rynku wydawniczym.

W sali prezentowanych jest 13 fotografii przyrody autorstwa Davida Allemanda i Christophea Sidmon-Pessona, a wykonanych podczas pobytu autorów w Puszczy Białowieskiej w 2006 r. David Allemand (ur. w 1970 r.) i Christophe Sidmon-Pesson (ur. w 1975 r.) od kilkunastu lat są zafascynowani fotografią dzikiej przyrody, tworzą wspólne realizacje dla agencji BIOS we Francji.

Warto wiedzieć, że w Nadleśnictwie Białowieża powstały barcie, czyli komory wydrążone wwnątrz pnia drzewa w celach hodowli pszczół. Barcie wykonała firma „Białowieska Barć” ze Starego Berezowa. Merytoryczną opiekę nad nimi sprawuje Białowieski Park Narodowy. To działanie edukacyjne jest częścią projektu realizowanego wspólnie przez Markę Kujawski i Białowieski Park Narodowy: „Z Kujawskim pomagamy pszczołom”. Barcie mają komplet wyposażenia używanego przez dawnych bartników z Puszczy Białowieskiej: hwozdownie, klucze, płaszki i dębowe śnioty. Każda zostanie „opieczętowana” znakiem bartnym, czyli ciosnem. Nadal trwa głosowanie internautów na znak bartny. Głosować można wyłącznie tutaj.

Ekozespół w pełnej krasie / Fot. Dariusz Buraczyński

Panorama „Żubry”

Artyści w akcji

Barć ze śniotem, czyli wałkiem dębowym chroniącym barć przed szkodnikami. / Fot. BPN

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię