27 maja 2009 r. o godz. 9 w Zespole Szkół w Szalowej odbędzie się V Konkurs Ekologiczny.

Organizatorami konkursu są Zespół Szkół – Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum w Szalowej oraz Powiatowe Koło Ligi Ochrony Przyrody. Do udziału zostały zaproszone szkoły z terenu powiatu gorlickiego.

Tematem konkursu jest ochrona środowiska przyrodniczego (woda, gleba, powietrze, odpady), a jego celem poszerzenie wiedzy ekologicznej, zachęcenie do podejmowania działań na rzecz poprawy stanu środowiska, rozwijanie twórczego myślenia i tworzenie proekologicznych wzorców zachowań.

Honorowy patronat nad konkursem pełnią Wójt Gminy Łużna i Bank Ochrony Środowiska Oddział w Tarnowie. Adresatem wydarzenia są 4 osobowe zespoły uczniów klas IV – VI szkół podstawowych z terenu powiatu gorlickiego.

Konkurs obejmuje części:

a) plastyczną – wykonanie plakatu techniką malarską propagującego zachowania ekologiczne.

b) pisemny test wiedzy – 30 minut.

c) sprawnościową – przyrodniczy tor przeszkód

Źródło: www.zsszalowa.iap.pl

Tematem konkursu jest ochrona środowiska przyrodniczego (woda, gleba, powietrze, odpady) / Fot. abcdz2000, www.sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię