Blisko 200 uczniów, ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z woj. lubuskiego, od listopada 2009 roku realizuje roczny ekoprojekt: ?Akademia Ekologii – szanuję środowisko i jego mieszkańców, bo jestem jednym z nich? współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Instytut Ekologii Stosowanej w Skórzynie (powiat krośnieński) jesienią 2008 roku przeprowadził ankietę celem rozpoznania potrzeb i zainteresowań w zakresie ekologii wśród uczniów kilkudziesięciu szkół woj. lubuskiego. Zainteresowanie było ogromne. Wybrano placówki, które zgodnie z terminem oraz wyczerpująco uzasadniły potrzebę realizacji właśnie takiego projektu w ich szkołach. Wsparciem objęto 197 uczniów z zainteresowaniami przyrodniczymi z 5 szkół znajdujących się na terenach wiejskich o utrudnionym dostępie do edukacji z powiatu żarskiego, krośnieńskiego i zielonogórskiego.

Zimą 2009 r. dzieci i młodzież uczestniczyły w  trzymiesięcznych warsztatach pozalekcyjnych w swoich szkołach  z zakresu szeroko rozumianej ochrony środowiska, leśnictwa oraz łowiectwa. Zajęcia te stanowiły przygotowanie merytoryczne do późniejszych warsztatów praktycznych. Wiosną uczniowie odbywali fascynujące, całodniowe zajęcia terenowe oraz laboratoryjne w Parku Narodowym „Ujście Warty”, Wilczym Parku w Stobnicy oraz dwudniowe warsztaty terenowe w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie.

W ramach przeprowadzonych zajęć uczniowie mieli okazję obserwować ciekawe okazy bezkręgowców wodnych (w tym jedynego wodnego pająka – topika), płazów, gadów,  ptaków wodno-błotnych i drapieżnych, wilków, koników polskich, danieli oraz żubrów. Latem wszyscy uczestnicy projektu rozpoczęli warsztaty laboratoryjno-terenowe w Instytucie Ekologii Stosowanej w Skórzynie, które potrwają do września br. W ramach nich uczniowie realizują ścieżkę dydaktyczną „Ekologiczny dom”, gdzie mają szansę zapoznać się z funkcjonowaniem Instytutu (odnawialne źródła energii, zielony dach, naturalna stacja uzdatniania wody oraz przydomowa roślinno-stawowa oczyszczalnia ścieków), jak również zajęcia terenowe „Łąka – wielki dom.”, gdzie wraz z profesjonalnym sprzętem terenowym: siatkami, parasolami entomologicznymi, pudelkami na owady oraz lupami poszukają i zapoznają się z mieszkańcami łąki oraz oznakami bytowania na niej zwierząt leśnych.

Prowadzone są również zajęcia nad stawem, gdzie dzieci zapoznają się z  zasadami bezpiecznego zachowania się przy zbiorniku wodnym oraz spotykają jego florę i faunę „oko w oko”, wykorzystując sprzęt terenowy: siatki hydrologiczne, pudełka na owady do bezpiecznego wybierania okazów z siatek. W drugim etapie warsztatów uczniowie realizują zajęcia z chemii i biologii wody.  Oznaczają m.in. parametry fizyko-chemiczne na specjalistycznym sprzęcie, klasę czystości wód, poznają także źródła zanieczyszczenia zbiorników wodnych oraz zagrożenia m.in. dla ludzi, jakie wynikają ze złego stanu jakości wody, jak również obserwują organizmy wyłapane pod binokularami. Wszystkie organizmy podczas zajęć trzymane są w wodzie, z której je wyłowiono, a po ich zakończeniu wypuszczane są do stawu (obserwacja przyżyciowa).

Zajęcia realizują specjaliści-praktycy z zakresu dydaktyki oraz szeroko rozumianej ekologii. Projekt wciąż trwa. Przed uczniami jeszcze wiele niezapomnianych przeżyć oraz rozbudowany test wiedzy (praktyczno-teoretyczny).

Projekt cieszył się tak dużym zainteresowaniem szkół, że dyrektor Instytutu Ekologii Stosowanej w Skórzynie dr hab. inż. Wojciech Halicki w marcu br. złożył kolejny wniosek aplikacyjny zakładający II edycję ww. projektu. Wyniki będę znane w drugiej połowie lipca br.

 

Projekt realizuje blisko 200 uczniów. / Fot. Instytut Ekologii Stosowanej

Wiosną uczniowie odbywali fascynujące, całodniowe zajęcia terenowe m.in. w Wilczym Parku w Stobnicy. / Fot. Instytut Ekologii Stosowanej

Warsztaty terenowo-laboratoryjne w Instytucie Ekologii Stosowanej. / Fot. Instytut Ekologii Stosowanej

Z parasolem entomologicznym. / Fot. Instytut Ekologii Stosowanej

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię