Dyrekcja i pracownicy zapraszają na dzień otwarty w Kampinoskim Parku Narodowy w sobotę, 3 września w godz. od 10.00 do 16.00.

Podczas Dnia Otwartego będzie można: zwiedzić bezpłatnie ośrodki edukacyjne Kampinoskiego Parku Narodowego, odwiedzić dyrekcję parku w Izabelinie i zobaczyć czym zajmujemy się na co dzień, przejść po ścieżkach edukacyjnych parku wspólnie z naszymi pracownikami, dowiedzieć się, jak chronimy przyrodę oraz poznać przedstawicieli fauny i flory KPN, odkryć szczegóły prowadzonego monitoringu środowiska i badań naukowych, poznać znaczenie lasów w życiu człowieka, zapoznać się z formami udostępniania parku dla społeczeństwa, wziąć udział w konkursach wiedzy przyrodniczej i porozmawiać z leśnikami i pracownikami parku przy wspólnym ognisku.

Dzień otwarty realizowany jest w ramach projektu edukacyjnego „Jestem sąsiadem parku” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Czy wiesz, że…

Kampinoski Park Narodowy obejmuje tereny Puszczy Kampinoskiej w pradolinie Wisły, w zachodniej części Kotliny Warszawskiej. W puszczy, która jest pozostałością po Puszczy Mazowieckiej, zaczęto karczowanie polan, uprawę ziemi i budowę osad w XVII w. Osady rozrastały się w miarę powiększania areału rolnego. W XX wieku sytuacja uległa zmianie. Od końca lat 70. ziemia jest wykupywana przez KPN i stopniowo zalesiana, a osadnictwo ograniczane. Na odtworzenie boru potrzeba 150 lat, by powstał najbardziej cenny drzewostan grądowy – 350 do 400 lat. Powierzchnia parku wynosi 38 544 ha, powierzchnia otuliny 37 756 ha.

Tereny Parku mają bogatą historię, związaną z walkami o niepodległość. Miały tu miejsce walki powstańcze w 1794 i 1863, walki armii Poznań we wrześniu 1939, a także walki w 1944. Znajdują się tu: mogiły powstańców z 1863, cmentarz partyzantów, jak również cmentarz w Palmirach, na którym spoczywają Polacy rozstrzelani przez Niemców w latach 1939-1944.

Więcej informacji na: www.kampinoski-pn.gov.pl

 

Podczas Dnia Otwartego będzie można: zwiedzić bezpłatnie ośrodki edukacyjne Kampinoskiego Parku Narodowego. / Fot. www.kampinoski-pn.gov.pl

Dzień otwarty realizowany jest w ramach projektu edukacyjnego „Jestem sąsiadem parku”. / Fot. www.kampinoski-pn.gov.pl

Będzie okazja porozmawiać z leśnikami i pracownikami parku przy wspólnym ognisku. / Fot. www.kampinoski-pn.gov.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię