Do 22 lutego 2013 roku można zgłaszać udział w konkursie organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na najlepszą kampanię edukacyjno-informacyjną dotyczącą obszarów Natura 2000 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Nadrzędnym celem kampanii jest podniesienie poziomu wiedzy i świadomości społeczeństwa na temat Sieci Natura 2000 oraz wzrost poziomu akceptacji idei Sieci Natura 2000 wśród podmiotów prowadzących działalność gospodarczą a także społeczności lokalnych, zamieszkujących obszary Natura 2000.

Celami szczegółowymi kampanii są:

  • zapoznanie podmiotów prowadzących działalność gospodarczą z warunkami i procedurami prowadzenia inwestycji na obszarach Natura 2000 oraz zasadami powoływania i funkcjonowania bszarów Natura 2000.
  • przekazywanie społeczeństwu rzetelnych informacji na temat sieci Natura 2000, w tym na temat przedmiotów ochrony (gatunków roślin i zwierząt oraz siedlisk przyrodniczych) wybranych obszarów Natura 2000.

Konkurs ma zasięg wojewódzki i skierowany jest do organizacji pozarządowych prowadzących działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i działających statutowo na rzecz ochrony środowiska. Zwycięska organizacja otrzyma nagrodę w postaci dotacji w kwocie 50.000 zł, pokrywającej do 90% kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację projektu.

Wnioski należy składać do 22 lutego 2013 r.

Szczegółowe informacje na stronie www.wfosigw.torun.pl
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię