Tak jak w poprzednich latach konkurs ma promować osiągnięcia naukowo-badawcze z zakresu ochrony, kształtowania i racjonalnego użytkowania środowiska, które mają zastosowanie praktyczne i wyróżniają się efektami ekonomicznymi i społecznymi.

Ministerstwo Środowiska zaprasza do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu „Nagrody Ministra Śro-dowiska”. Na wnioski o przyznanie nagrody za szczególne osiągnięcia naukowo-badawcze albo za całokształt działalności naukowo-badawczej organizatorzy czekają do 30 kwietnia 2011 r.

Wnioski mogą składać wyższe uczelnie, placówki naukowe PAN, jednostki badawczo-rozwojowe, organizacje i stowarzyszenia naukowo-techniczne, organy administracji publicznej oraz przedsiębiorstwa wykorzystujące wyniki prac badawczo-rozwojowych.

Nagrody Ministra Środowiska przyznawane są w dwóch kategoriach: za szczególne osiagnięcia naukowo-badawcze: zespołowa lub indywidualna, za całokształt działalności naukowo-badawczej: indywidualna.

Formularz zgłoszeniowy prosimy przesład w wersji elektronicznej na adres e-mail: [email protected] oraz papierowej (wraz z załącznikami) na adres: Ministerstwo Środowiska Departament Edukacji Ekologicznej ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa

Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela pani Agnieszka Bielska, (022) 579 22 14, [email protected] .

Źródło:  mos.gov.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię