Fundacja Ekologiczna ?Zielona Akcja? realizuje projekt pn. ?Nie marnuję ? segreguję, nie marnuję ? kompostuję ? kampania na rzecz poprawy efektywności systemów selektywnej zbiórki odpadów?.

Osią tego projektu był zakończony niedawno kurs szkoleniowy dla „Trenerów edukacji odpadowej”, kurs przygotowujący praktyków edukacji ekologicznej do działania w swoich środowiskach lokalnych.

Kurs miał na celu przygotowanie trenerów, którzy dysponując przekrojową wiedzą dotyczącą odpadów będą mogli kompetentnie prowadzić zajęcia edukacyjne, spotkania informacyjne, warsztaty dla różnych grup odbiorców, jak również będą mogli planować działania kampanijne bądź projektowe skierowane do społeczności lokalnych, dzieci i młodzieży.

W szkoleniu wzięło udział 15 uczestników z województw dolnośląskiego, wielkopolskiego i lubuskiego, pracowników przedsiębiorstw gospodarki komunalnej zajmujących się edukacją oraz nauczycieli, który nabyli umiejętności planowania i prowadzenia zajęć w zakresie postępowania z odpadami, uczyli się kreatywnie wykorzystywać i łączyć różne metody edukacyjne oraz formy komunikacji ze społecznością lokalną.

Program szkolenia objął dwa dwu i pół dniowe zjazdy, które odbyły się w grudniu 2010r. i styczniu 2011r. Szkolenie objęło m.in. następujące zagadnienia:

– Edukacja ekologiczna poświęcona odpadom w podstawie programowej wszystkich poziomów nauczania, w programach ochrony środowiska i planach gospodarki odpadami.
– Doskonalenie indywidualnych umiejętności komunikacyjnych w aspekcie działań edukacyjnych.
– Nowe metody edukacji ekologicznej: metody edukacyjnych wartości życia, metody aktywizujące.
– Podstawowe umiejętności prowadzenia zajęć z różnymi grupami wiekowymi, spotkanie informacyjne, szkolenie, warsztat, debata.
– Gry i zabawy edukacyjne.
– Doskonalenie umiejętności tworzenia planu zajęć edukacyjnych przy wykorzystaniu różnych metod; tworzenie scenariuszy zajęć i ćwiczeń pod potrzeby odbiorców.
– Informowanie i edukowanie społeczności lokalnych, program informacyjny, kampania społeczna.
– Przykłady projektów edukacyjnych.
– Indywidualny plan rozwoju trenera edukacji odpadowej.

Każdy z uczestników stworzył także własny scenariusz lub program zajęć wraz z ćwiczeniami oraz samodzielnie przeprowadził minimum jedne zajęcia. Zajęcia prowadzone przez trenerów edukacji odpadowej w ich środowiskach lokalnych zgromadziły razem prawie 200 osób.

Wszyscy uczestnicy ukończyli szkolenie i otrzymali certyfikaty „Trenera edukacji odpadowej”.

Kurs miał na celu przygotowanie trenerów, którzy dysponując przekrojową wiedzą dotyczącą odpadów będą mogli kompetentnie prowadzić zajęcia edukacyjne. / Fot. Maciek Pelc, www.sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię