Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu – Elbląskie Centrum Edukacji Ekologicznej zaprasza szkoły z województwa warmińsko-mazurskiego do udziału w konkursie „Od projektu do efektu”. Zadaniem szkoły jest przeprowadzenie szkolnego projektu w wybranym obszarze tematycznym.

Do wyboru są następujące tematy: : promocja alternatywnych źródeł energii, racjonalna gospodarka odpadami, ochrona przyrody w lokalnym środowisku. Konkurs jest skierowany głównie do nauczycieli i uczniów zainteresowanych problematyką przyrodniczo-ekologiczną i porusza najważniejsze aspekty zrównoważonego rozwoju. Celem konkursu jest aktywizacja środowisk szkolnych w podejmowaniu działań na rzecz najbliższego środowiska.

W roku wejścia w życie rozporządzenia MEN, wprowadzającego obowiązek realizacji w gimnazjum projektów uczniowskich, organizatorzy chcą zachęcić do stosowania metody projektu na każdym etapie edukacyjnym ze względu na jej walory edukacyjno-wychowawcze. Projekt edukacyjny nie tylko rodzi motywację do działań, ale przede wszystkim stwarza uczniom możliwości poznawania i doświadczania czegoś nowego w oparciu o samodzielne działania. Dobrze przeprowadzony projekt, z końcową prezentacją, jest nie tylko efektowny dla szkoły i środowiska, ale co najważniejsze przynosi wymierne efekty w postaci przyrostu wiedzy, świadomości, umiejętności i postaw wszystkich adresatów projektu.

Ogłaszając ten konkurs, organizatorzy chcą nagradzać i promować przykłady najlepszych szkolnych praktyk w zakresie edukacji przyrodniczo-ekologicznej.

Źródło: W-MODN w Eblągu

Organizatorzy chcą promować przykłady najlepszych szkolnych praktyk w zakresie edukacji przyrodniczo-ekologicznej. / Fot. Leonardini, www.sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię