W ramach projektu przeprowadzonych zostanie 15 warsztatów artystycznych skierowanych do dzieci i młodzieży, których tematem przewodnim będzie bioróżnorodność ze szczególnym uwzględnieniem lasów jako tematu przewodniego Dnia Ziemi 2011.

Zadanie będzie obejmowało następujące formy zajęć:

   1. Warsztaty integracyjne
   2. Warsztaty artystyczne
   3. Warsztaty edukacyjne
   4. Warsztaty rekreacyjne

Celem warsztatów przyrodniczych i twórczych dla dzieci i młodzieży w ramach działań edukacyjnych Krainy Małych Przyjaciół Ziemi jest pogłębienie wiedzy o przyrodzie i odkrywanie jej tajemnic poprzez angażowanie uczestników w obserwacje mikroskopowe, eksperymenty naukowe, warsztaty i zajęcia dydaktyczne. Ważne jest również uwrażliwienie dzieci i młodzieży na zagadnienia związane ze zmianami klimatu, problematyką recyklingu i surowców wtórnych oraz generalnie zrównoważonym rozwojem w kontekście ochrony bioróżnorodności środowiska przyrodniczego. Prowadzone zajęcia i warsztaty, mają również na celu promocję aktywnej postawy ekologicznej oraz indywidualnej odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego.

Edukacja poprzez zabawę ułatwi zmianę sposobu patrzenia na przyrodę i zrozumienie konieczności dbania o stan najbliższego otoczenia. Wszystkie działania i warsztaty zostały zaprojektowane tak, aby w jak najprostszy sposób przekazać ważne informacje, jednocześnie działając na wyobraźnię dzieci, młodzieży i towarzyszących im dorosłych. Urozmaicony, zarówno pod względem treści, jak i form przekazu program warsztatów sprawi, że każdy uczestnik, bez względu na wiek i doświadczenie, znajdzie coś odpowiedniego dla siebie.

Przekazywana w postaci praktycznych rad i w przystępnej formie fachowa wiedza zachęci do aktywnego udziału w proponowanych warsztatach i zajęciach:

    * Smok śmieciożerca – forma przestrzenna. Integracyjne warsztaty polegające na budowaniu smoka z materiałów wtórnych i naturalnych.
    * Warsztat garncarski – warsztaty pobudzające wyobraźnię i sprawność manualną, tworzenie prostych form z gliny, zdobienie motywami przyrodniczymi.
    * Ludzie listy piszą – tworzenie różnych wzorów na papierze przy pomocy wody, farb drukarskich, terpentyny.
    * Ekologiczny kolaż – tworzenie kolaży z wykorzystaniem surowców naturalnych, papieru mache, odlewów gipsowych itp. Dzieci będą mogły wykazać się wiedzą z zakresu szeroko pojętej ekologii, a także wyobraźnią w łączeniu różnych materiałów.
    * Twarzowe pomysły – stoisko z malowaniem twarzy oferuje zmianę wizerunku dzieci. Charakteryzator oferuje szeroką gamę pomysłów na malunek twarzy związany z ideą festynu, a także jest otwarty na propozycje najmłodszych.
    * Las wokół nas – wykonywanie z masy solnej leśnych gatunków zwierząt i roślin itp. z wykorzystaniem naturalnych materiałów tj. kasz, różnorodnego rodzaju sznurków itp.
    * Malowanie na płótnie – tematem przewodnim będzie różnorodność biologiczna lasu, dzieci i młodzież będą mogli poprzez ekspresję malarską przedstawić różnorodność życia wszystkich żywych organizmów występujących w lasach na całym świecie.
    * Rebusy, krzyżówki, łamigłówki – związane ze środowiskiem przyrodniczym, recyklingiem oraz głównym tematem tegorocznego Dnia Ziemi.
    * Butelkowe mobile – tworzenie z plastikowych butelek, papieru i bibuły powietrznych kwiatów i roślin.
    * Klucze do bram lasu – podczas warsztatu zostaną zaprezentowane proste klucze do oznaczania drzew i krzewów oraz roślin leśnych, a także podpowiedzi, w jaki sposób niektóre z nich wykonać samodzielnie.
    * Ekologiczne logo – projektowanie i wykonywanie rysunków na tkaninie związanych z ochroną środowiska przyrodniczego. Zebrane najciekawsze propozycje zostaną rozwieszone w parku, żeby odwiedzającym festyn zaprezentować, jak uczestnicy warsztatu zrozumieli hasło tegorocznych obchodów.
    * Leśne stwory – zdobienie słoików motywami leśnymi a następnie wypełnianie ich piaskiem, mchem, korą.
    * Orgiami – tworzenie zwierząt i roślin z kolorowego papieru. Ze stworzonych figurek powstaną ogród zoologiczny i ogród botaniczny. Dzięki tej zabawie dzieci będą mogły poznać różne gatunki roślin i zwierząt, ale i zobaczyć, jak różnorodny jest to świat.
    * Różnorodność wokół nas – tworzenie z materiałów wtórnych przedmiotów dekoracyjnych. Powstaną przeróżne ozdoby przedstawiające głównie motywy roślinne i zwierzęce,. Będzie to kolejna okazja do przypomnienia sobie wyglądu (kolorystyki) wielu roślin i zwierząt oraz okazja do omówienia możliwości powtórnego wykorzystania materiałów przeznaczonych do recyklingu. Uczestnicy będą mogli zabrać ze sobą wykonane prace.
    * Moja recyklingowa torba – każdy będzie mógł wykonać własną torbę z przeznaczonego na makulaturę papieru (stare kolorowe gazety, stare plakaty etc). Poza edukacyjnym znaczeniem tego zadania, będzie też miało ono znaczenie praktyczne.- uczestnicy zabiorą w nich wcześniej wykonane zabawki.

Źródło: dzienziemi.org.pl

Prowadzone zajęcia i warsztaty mają na celu promocję aktywnej postawy ekologicznej oraz indywidualnej odpowiedzialności za środowisko. / Fot. www.sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię