Finał wojewódzkiego konkursu ?Lasy dla ludzi” odbędzie się 16 stycznia 2012 r. w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie. W ?Powozowni”, w samo południe, wręczone zostaną nagrody i wyróżnienia. W Gołuchowie gościć będą gimnazjaliści z Jarocina, Leszna, Goliny, Piły, Kalisza, Ostrzeszowa i Przedecza, którzy po uroczystym podsumowaniu konkursu, zwiedzą Muzeum Leśnictwa, park oraz zagrodę zwierząt Ośrodka Kultury Leśnej.

Do konkursu „Lasy dla ludzi", zorganizowanego przez OKL, stanęli uczniowie drugich klas wielkopolskich gimnazjów. Od początku września do końca listopada minionego roku zgłębiali tematykę leśną, próbując znaleźć odpowiedź na pytanie, jaki jest stosunek do lasu mieszkańców ich najbliższej okolicy?

Wcielili się w rolę badaczy i drogą wywiadów oraz sporządzonych raportów podjęli się próby scharakteryzowania wrażliwości społecznej w odniesieniu do lasów. Postawiony problem badawczy wymagał od nich m.in.  zapoznania się z funkcjami lasu oraz zasobami przyrodniczymi opisywanego terenu. Nadrzędnym celem konkursu było rozbudzenie świadomości młodzieży na temat wszechstronnych związków współczesnego człowieka z lasem, a także kształtowanie umiejętności obiektywnego oceniania relacji człowiek – las w środowisku lokalnym.

Jury konkursu pod przewodnictwem Dyrektora Ośrodka Kultury Leśnej przyznało I miejsce uczniom z Gimnazjum nr 5 w Jarocinie, II – uczniom Gimnazjum nr 8 w Lesznie, III – gimnazjalistom z Goliny. Członkowie jury zdecydowali również o przyznaniu pięciu wyróżnień. Konkurs został objęty patronatem Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu i Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, którzy ufundowali nagrody specjalne.

 

Uczniowie zgłębiali tematykę leśną, próbując znaleźć odpowiedź na pytanie, jaki jest stosunek do lasu mieszkańców ich najbliższej okolicy? / Fot. www.sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię