Białowieski Park Narodowy we współpracy z Fundacją GAP Polska (Plan Globalnego Działania na rzecz Ziemi), przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku organizuje konkurs pn. ?Zadbajmy o przyjazny klimat”.

Konkurs skierowany jest do przedszkoli, szkół podstawowych, szkół specjalnych i gimnazjów. W ramach konkursu nauczyciele wraz z uczniami tworzącymi ekozespoły realizują w placówkach działania służące podnoszeniu świadomości ekologicznej oraz poszanowaniu zasobów Ziemi, upowszechniają swoje działania wśród społeczności placówki, rodziców, społeczności lokalnej oraz przesyłają sprawozdanie z realizacji programu na adres Białowieskiego Parku Narodowego.

Białowieski Park Narodowy do realizacji programu włącza również zadanie przyrodnicze, które wpisuje się zarówno w program ekozespołów, jak też cele i zadania parku narodowego, jakim jest ochrona przyrody i bioróżnorodności. Zadanie to polega na przeprowadzeniu w placówce kampanii uświadamiającej dotyczącej znaczenia martwego drewna w prawidłowym funkcjonowaniu lasu (utrzymanie stanu przyrody i różnorodności biologicznej zapewniającej należytą odporność biologiczną), uzyskanie akceptacji dla pozostawiania w lesie pewnej ilości zamierających i martwych drzew oraz uświadomienie związku pomiędzy intensywnym użytkowaniem środowiska, a ubożeniem  bioróżnorodności.

W celu przybliżenia w/w problematyki w marcu 2012 roku planowane jest zorganizowanie warsztatów dla nauczycieli oraz przygotowanie i przekazanie informacji i materiałów dotyczących tego tematu. Sprawozdania z realizacji programu w placówkach zostaną poddane konkursowi, którego wyniki zostaną ogłoszone podczas uroczystości podsumowującej program, na którą zaprosimy wszystkich uczestników w czerwcu 2012 roku. Zgodnie z zobowiązaniem WFOŚiGW w Białymstoku Białowieski Park Narodowy gwarantuje nagrody rzeczowe dla najlepszych ekozespołów w następujących kategoriach wiekowych: przedszkola, klasy I-III szkoły podstawowej, klasy IV-VI szkoły podstawowej,  gimnazja.

 

W ramach konkursu nauczyciele wraz z uczniami tworzącymi ekozespoły realizują w placówkach działania służące podnoszeniu świadomości ekologicznej oraz poszanowaniu zasobów Ziemi. / Fot. www.sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię