Clean air environment concept with a close up of a human nose with a natural blue sky and clouds texture as a symbol of respiratory illnesses and environmental health concerns in regards to airborne pollution and greenhouse gases.

Kontrola próbek popiołu, konkurs plastyczny poświęcony paleniu śmieci w domowych paleniskach czy też dopłaty do wymiany pieców to tylko niektóre działania, które podjęło Miasto Luboń w ramach programu ?Luboń anty smog?.  

Niewystarczająca wiedza na temat przyczyn zanieczyszczenia powietrza skutkuje tym, że poprzez spalanie w piecach domowych odpadów typu plastikowe butelki, folie, stare meble, ramy okienne ? skutecznie trujemy naszą rodzinę, przyjaciół, sąsiadów ? podkreśla Małgorzata Machalska, burmistrz Miasta Luboń, wyjaśniając przyczyny podjęcia przez miasto działań w zakresie ochrony powietrza.

Piece pod kontrolą

Od stycznia br. Luboń współpracuje z certyfikowanym laboratorium badawczo-pomiarowym w zakresie badania odpadów paleniskowych. Na podstawie wyników można jednoznacznie stwierdzić czy w piecu doszło do spalania odpadów.

Strażnicy miejscy odbyli też specjalistyczne szkolenie w zakresie zagadnień związanych z odpadami paleniskowymi i zostali wyposażeni w specjalne pojemniki, służące do poboru popiołu. Jeśli wyniki badań potwierdzą fakt spalania odpadów mieszkańcom grozi kara w wysokości od 500 do nawet 5000 zł.

Działaniami objęto także uczniów lubońskich szkół podstawowych, dla których zorganizowano konkurs pt. ?Nie pal śmieci ? Szkodzisz dzieciom?. Jego celem było m.in. zwrócenie uwagi na problematykę spalania odpadów w paleniskach domowych, a także upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży postaw przyjaznych środowisku. Prace zwycięzców wykorzystano na potrzeby wydruku plakatu oraz ulotek informujących mieszkańców Lubonia o szkodliwości spalania odpadów.

Zwycięska praca w konkursie

Wyróżnienia

Dla ochrony powietrza

W ramach kampanii na budynku Urzędu Miasta Luboń zamontowano także na czas określony czujnik, badający poziom zanieczyszczenia powietrza (pyłów PM2,5, PM10), temperaturę, ciśnienie oraz wilgotność. Wyniki wskazują liczne przekroczenia, sięgające wartości ponad 400% dopuszczalnego poziomu pyłu PM10. W przyszłości czujniki ostaną zamontowane na budynkach wszystkich lubońskich szkół.

 W ramach walki z niską emisją, Miasto Luboń zaopiniowało pozytywnie projekt Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, wprowadzającej zakaz stosowania paliw najgorszej jakości, tj. węgla brunatnego oraz paliw stałych z jego udziałem, mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek z ich wykorzystaniem.. Uchwała, która wejdzie w życie 1 maja br.,  wprowadza paramenty jakościowe dla węgla kamiennego ? wartość opałowa ma wynosić co najmniej 23 MJ/kg, a zawartość popiołu nie będzie mogła przekraczać więcej niż 10%. Mieszkańcy województwa wielkopolskiego do końca 2023 r. będą zobowiązani do pozbycia się pozaklasowych, starych pieców oraz kotłów, przyczyniających się do złego stanu powietrza. Z kolei do końca 2027 r. likwidacji powinny ulec kotły trzeciej oraz czwartej klasy emisyjności.

 Miasto dopłaca do pieców

W budżecie Miasta na 2018 r. na dopłaty do wymiany pieców węglowych na proekologiczne źródła ciepła zarezerwowano 200 000 zł. Wnioski można składać do końca maja, ale dotychczas już wpłynęło blisko 100 wniosków, co oznacza właściwie wyczerpanie się puli środków. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest wymiana pieca na paliwo stałe, m.in. na kocioł olejowy, gazowy, gazowo-olejowy, pompę ciepła, piec akumulacyjny, ogrzewanie elektryczne czy też podłogowe. Dofinansowanie może wynieść maksymalnie 70% poniesionych kosztów zakupu nowego pieca, ale nie więcej niż 5000 zł.  

Warto wspomnieć, że w Luboniu działa Luboński Alarm Smogowy ? społeczna inicjatywa mierzenia jakości powietrza. Dane z tego monitoringu są dostępne pod adresem: facebook.com/LubonskiAlarmSmogowy/

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię