II edycja konkursu na zadania nieinwestycyjne z zakresu edukacji ekologicznej w województwie małopolskim w 2013 roku cieszyła się wielką popularnością. Do Funduszu wpłynęła rekordowa ilość wniosków. O dofinansowanie 57 wniosków, na łączną kwotę prawie 3 mln zł, ubiegały się samorządy i organizacje pozarządowe.

Na edukację ekologiczną w regionie WFOŚiGW w Krakowie przeznaczył już drugą transzę środków w tym roku. Do organizacji pozarządowych i gmin trafi na ten cel 400 tys. zł. Najwyżej oceniono dwa wnioski: Poznaję Naturę 2000 w mojej okolicy i uczę się zachowań proekologicznych – projekt powiatu tarnowskiego skierowany do uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zbylitowskiej Górze oraz Czyste powietrze dla Krakowa – edukacja ekologiczna w szkołach Polskiej Zielonej Sieci.

Czy w Krakowie będziemy mieć czyste powietrze, zależy od każdego z nas – mówi Małgorzata Małochleb, koordynatorka projektu z Polskiej Zielonej Sieci – Nie tylko dorośli, ale dzieci i młodzież również mają na nie wpływ. Codzienne decyzje komunikacyjne w wyraźny sposób przyczyniają się do jakości powietrza. Z badań wiemy, że udział zanieczyszczeń komunikacyjnych w zależności od rodzaju niebezpiecznych substancji, stanowi od 13% do 52% – dodaje koordynatorka projektu „Czyste powietrze dla Krakowa”. Dane, zbierane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w 3 stacjach pomiarowych w stolicy Małopolski wskazują, że to auta są stałym, całorocznym źródłem zanieczyszczenia powietrza. Do tego rachunku trzeba dodać sezonowe ogrzewanie domów i mieszkań paliwami stałymi. Szybka kalkulacja i okazuje się, że prawie każdy z nas odpowiada za stan powietrza w Krakowie. – Naszym projektem chcemy poddać refleksji nawyki mieszkańców, zwrócić uwagę na to, jak i kiedy mogą w realny sposób mieć wpływ na polepszenie jakości powietrza w Krakowie – tłumaczy Małgorzata Małochleb – Podczas spotkań zwrócimy także uwagę na problem niedostatku terenów zielonych, których rola w regeneracji powietrza jest często bagatelizowana.

Organizatorzy akcji liczą, że każde dziecko po warsztatach w szkołach, opowie o nich w domu, w świetlicy, na zajęciach pozalekcyjnych, na spotkaniach rodzinnych. Bo przecież im szybciej zaczniemy edukować, tym szybciej będziemy oddychać czystym powietrzem. Ten pilotażowy projekt edukacyjny prowadzony będzie w gimnazjach i szkołach średnich, przy użyciu specjalnie opracowanego poradnika, przez edukatorów i trenerów Polskiej Zielonej Sieci. W ramach projektu przeprowadzone będzie 50 warsztatów. Dodatkowo opracowane zostaną mapy krakowskich tras rowerowych z kanałami przewietrzania miasta (regeneracji powietrza). Specjalnie przygotowana strona internetowa powietrze.krakow.pl, pomoże wszystkim zainteresowanym zapoznać się z tematem walki z zanieczyszczeniami.

Projekt „Czyste powietrze dla Krakowa” zakłada działania w 3 obszarach: zanieczyszczeń związanych z paleniem w domowych paleniskach, zanieczyszczeń z transportu indywidualnego oraz niedostatku terenów zielonych.

Do udziału w projekcie zapraszamy uczniów szkół gimnazjalnych i średnich z Krakowa i z województwa małopolskiego – zachęca Małgorzata Małochleb z Polskiej Zielonej Sieci – Z racji zbliżającego się końca roku szkolnego, działania w szkołach podejmiemy od września, ale już teraz zachęcamy do kontaktowania się z nami nauczycieli. Z końcem sierpnia, kiedy przygotowywany będzie plan zajęć roku szkolnego 2013/2014, będziemy mogli umawiać się na pierwsze spotkania – dodaje. W tej sprawie należy kontaktować się ze Związkiem Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć (ul. Sławkowska 12, Kraków).

Polska Zielona Sieć pozyskała na ten cel 61 350 zł, tj. 87% kosztów, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. WFOŚiGW w Krakowie od początku istnienia, czyli od 20 lat, finansuje ekologiczne działania edukacyjne w Małopolsce.  WFOŚiGW w Krakowie prowadzi nabór ciągły wniosków na zadania nieinwestycyjne, w tym – na działania edukacyjne.

Źródło: Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Jednym z projektów, który otrzymał dofinansowanie jest Projekt ?Czyste powietrze dla Krakowa?. / Fot. www.sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię