Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (OTOP) zaprasza nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz animatorów pozaszkolnej edukacji przyrodniczej do udziału w programie ?Przyroda wokół nas ? Ptaki?.

Program ma na celu rozbudzenie wśród dzieci i młodzieży zainteresowania światem przyrody. Służą temu opracowane przez zespół specjalistów materiały, stanowiące dla realizatora pomoc w przygotowywaniu ciekawych zajęć dotyczących ptaków.  

Materiały
W skład pakietu materiałów, jakie otrzymuje bezpłatnie każdy nowy realizator programu, wchodzą następujące pozycje:
•    Podręcznik dla nauczyciela "Ptaki"
•    Zestaw foliogramów
•    2 broszury: Wędrówka. Przystosowanie ptaków do zmian pór roku oraz Czy budki lęgowe rozwiążą problem ochrony dziuplaków?
•    Płyta CD z programem multimedialnym „Ptaki i ich siedliska”
•    Książka „Ptasie zabawy” (przesyłana osobom pracującym z dziećmi na poziomie klas 1-3 szkoły podstawowej)

Główną pozycją w pakiecie jest podręcznik dla nauczyciela, zawierający propozycje „ptasich” zajęć. Większość z nich przeznaczona jest do realizacji w poszczególnych miesiącach. Zrealizowanie wszystkich nie jest konieczne – to realizator podejmuje decyzje, które propozycje są najbardziej odpowiednie do wykorzystania w pracy ze swoimi podopiecznymi.

Praca z programem
Program daje uczestnikom dużą swobodę w wyborze realizowanych treści. Proponowane zadania zostały przyporządkowane poszczególnym miesiącom w sposób umożliwiający zaobserwowanie najbardziej charakterystycznych zjawisk zachodzących w świecie ptaków,  jak m.in. jesienne i wiosenne przyloty, zimowanie czy przystępowanie do lęgów. Program wskazuje na sieć zależności łączących ptaki z innymi elementami przyrody ożywionej oraz zachęca do podejmowania prostych działań na rzecz ochrony lokalnego środowiska przyrodniczego.

Kontakt z koordynatorem
Każdy uczestnik zobowiązuje się do przesyłania na koniec roku szkolnego sprawozdania podsumowującego zrealizowane zadania. Jest to ważna część  projektu –  zgłaszane uwagi umożliwiają dalszą pracę nad doskonaleniem kierowanej do realizatorów oferty edukacyjnej. Sprawozdania stanowią również podstawę przygotowywanego co roku Biuletynu Programu Edukacyjnego, rozsyłanego do uczestników we wrześniu. Zawiera on zarówno podsumowanie minionych miesięcy pracy z programem, jak również wskazówki i informacje dotyczące działań w kolejnym roku szkolnym. Na łamach biuletynu prezentowane są m.in. przykłady autorskich inicjatyw poszczególnych realizatorów, a także scenariusze zajęć przygotowane w ramach realizacji zadań programowych.

Program w Internecie
Poza corocznymi sprawozdaniami OTOP zachęca również do dzielenia się wrażeniami z realizacji programu w ciągu roku. Najciekawsze zdjęcia i teksty są prezentowane na stronie internetowej OTOP www.otop.org.pl w dziale „Edukacja”/”Głos uczestników programu”. Pozycją niezależną od programu, ale mogącą stanowić dla jego realizatorów cenne wsparcie, jest edukacyjny portal OTOP Junior (www.otopjunior.org.pl). Znajdują się na nim gry i zabawy, m.in. wizerunki ptaków do wydrukowania i kolorowania, a także wzory figur przygotowywanych techniką orgiami, które mogą urozmaicić zajęcia plastyczno-techniczne, oraz wiele innych. Dzieciom i młodzieży portal daje możliwość dzielenia się swoimi wrażeniami z obserwowania świata dzikiej przyrody, m.in. dzięki własnym galeriom fotograficznym czy przyrodniczym blogom.

Zgłoszenia do programu
Aby rozpocząć współpracę z OTOP w ramach programu „Przyroda wokół nas – Ptaki”, wystarczy wypełnić zamieszczony na stronie www.otop.org.pl w dziale „Edukacja” formularz zgłoszenia i w formie elektronicznej lub papierowej przesłać go koordynatorowi na adres: [email protected]  lub: Pomorskie Biuro OTOP, ul. Lipowa 4, 84-230 Rumia (z dopiskiem „Program PTAKI”). Po otrzymaniu zgłoszenia do realizatora wysyłany jest bezpłatnie pakiet materiałów programowych.
 
Program dofinansowano ze środków NFOŚiGW.
 

Program wskazuje na sieć zależności łączących ptaki z innymi elementami przyrody ożywionej. / Fot. Mike Munchel, www.sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię