Ponieważ Wisła to królowa zapomniana i zaniedbana, która wymaga kompleksowej ochrony i rewitalizacji. Jaka jest naprawdę, a jaka być powinna za 5 lat? Fundacja Marka Kamińskiego zachęca do konstruktywnej dyskusji decydentów i obywateli.

Wisła jest naszym narodowym bogactwem. A najcenniejsze jest w niej to, że jest dzika i nieprzewidywalna… Ta opinia Marka Kamińskiego opiera się o jego doświadczenia, obserwacje i liczne dyskusje prowadzone podczas dwóch kajakowych spływów biegiem Wisły. Piękno i różnorodność fauny i flory ekosystemu Wisły stawiają ją w czołówce dziedzictwa przyrodniczego Europy. To paradoksalna sytuacja. Jest to efekt odwrócenia się Polaków od Wisły, który może zostać zaprzepaszczony, jeżeli nie zostanie stworzony kompleksowy plan działań na rzecz Wisły, uwzględniający kwestie ekologiczne, ekonomiczne i  turystyczne.

Dlatego Fundacja Marka Kamińskiego prowadzi dyskusję na temat przyszłości Wisły, której celem jest wypracowanie wspólnego stanowiska i zawarcie go w liście intencyjnym “O współpracy przy kampanii na rzecz Wisły”. Ważnym krokiem na tej drodze jest konferencja „Wisła XXIw. Szanse i zagrożenia 2010-2015.”, którą Fundacja organizuje pod koniec listopada. (www.konferencja-wisla.pl)

Jedyną drogą do stworzenia planu działań na rzecz Wisły, a więc Polski, jest rozmowa – wysłuchanie specjalistów, reprezentantów różnych dziedzin, a potem krok po kroku stworzenie planu, obejmującego promocję, edukację, komercję, ekologię i naukę. Taka idea przyświeca Fundacji Marka Kamińskiego i planowanej konferencji. Wezmą w niej udział przedstawiciele 5 środowisk – władz samorządowych gmin nadwiślańskich, administracji państwowej, biznesu, organizacji pozarządowych i szkół wyższych. Spojrzą oni na Wisłę z punktu widzenia ekonomisty, ekologa, architekta, designera i marketingowca. Podczas dyskusji i warsztatów zostanie opracowane wspólne stanowisko, które będzie później implementowane przez przedstawicieli tych zróżnicowanych środowisk. Będzie to pierwszy krok na drodze do odpowiedzi na pytanie „Jaka ma być Wisła?”.

Wisła to potężna i naturalna rzeka, która niesie ze sobą wiele szans i zagrożeń. Jej nieuregulowany charakter – rozgałęzione koryto, szereg wysp, piaszczystych łach i starorzeczy – sprawia iż jest bardzo ważnym korytarzem ekologicznym Europy, w którym bytuje 76% gatunków ptaków Polski. Jest jednocześnie rzeką o dużych wahaniach poziomów wód, które stanowią zagrożenie powodziowe. Wisła to rzeka pełna sprzeczności. Z jednej strony w jej obszarze znajduje się 19 obszarów Natura 2000, w tym 7 Obszarów Specjalnej Ochrony Ptaków i 12 Specjalnych Obszarów Ochrony Siedlisk oraz ponad 50 rezerwatów. Z drugiej strony jej wody są zanieczyszczone, mimo iż występują w niej naturalne procesy samooczyszczania i natleniania wody. W dorzeczu Wisły znajduje się 2/3 Polski, dlatego stanowi ona źródło wody dla wielu regionów Polski. Stan czystości jej wód związany jest z jakością wód powierzchniowych.

Wisła to również rzeka wykazująca duży potencjał turystyczny – jej naturalny charakter i bogactwo przyrodnicze jest niezwykle atrakcyjne dla wszystkich spragnionych kontaktu z naturą. Jednakże w jej obszarze infrastruktura turystyczna jak również gospodarcza jest bardzo uboga, co uniemożliwia wykorzystanie jej jako produktu turystycznego.

Fundacja Marka Kamińskiego stworzyła kilkuletni projekt edukacyjno-społeczny „Szlak Wisły”. Jego celem jest dyskusja na temat przyszłości „kraju nad Wisłą”, możliwości wykorzystania potencjału tkwiącego w lokalnych społecznościach, połączenia idei wzbogacania się na turystyce i innych gałęziach przemysłu w oparciu o wodę i Wisłę z poszanowaniem natury i naszych wzajemnych potrzeb. Jej pierwszymi etapami była letnia i zimowa Ekspedycja Wisła, podczas których powstał film dokumentalny poświęcony Wiśle oraz znaczeniu natury dla człowieka. Jego premiera planowana jest na początku 2011 r. Z doświadczeń, które Fundacja uzyskała podczas realizacji tych dwóch projektów, zrodził się również przewodnik „Wisła – przewodnik użytkownika”, który zostanie wydany pod koniec listopada 2010. 

Więcej informacji o konferencji: www.konferencja-wisla.pl

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię